İnşaat İşçileri Sendikası İNŞAAT-İŞ kuruldu

İnşaat İşçileri Sendikası İNŞAAT-İŞ kuruldu

2014 yılında kurulan İnşaat-İş, Saphire, Bir İstanbul, Astoria, Varyap, Emlak Konut, Zorlu Center gibi şantiyelerde yürütülen hak mücadeleleri içinde gelişti. Önceleri dernek olarak çalışmalarına başlayan inşaat işçileri, patronlar karşısında belirleyici muhatap durumuna yükseldikten sonra sendikalaşmaya gitti.

İnşaat-İşGerek iş kazaları ve cinayetleri, gerek tehlikeli ve güvenliksiz çalışma koşulları ve gerekse de ücretlerin düzenli olarak ödenmemesi, inşaat işçilerinin kendi öz sendikal örgütlenmesinin oluşmasına temel oldu. Resmi rakamlara göre 1,5 milyon, gayrı resmi rakamlara göre ise sayıları 2,5 - 3 milyonu buluyor. Resmi 1,5 milyon sigortalı inşaat işçisinin de % 60 kadarı alt şirketlerde, yani taşeronlarda çalışıyor. Bu demektir ki inşaat sektöründe sigortalı işçi kadar sigortasız, güvencesiz işçi çalıştırılıyor ve bunların da ezici bir sayısal çoğunluğu düşük ücretle taşeronlara işgücünü satıyor. Sendika taşeron sisteminin yasaklanmasını ve bütün işçilerin sosyal güvenceli olarak ana işverene bağlı olarak çalışması için mücadele ediyor.

İnşaat işçileri dağınık ve değişken bir yapı arzediyor. Bir şantiye kapanıyor, başka şantiyeye geçiliyor. Şehir değiştiriliyor. Bunun getirdiği olumsuzlukları olumluya çevirme görevini önüne koymuş İnşaat-İş’i kuran işçiler. Örgütlenen işçilerin gittikleri her örgütsüz şantiyede yeni işçileri örgütleyeceklerini ön görüyorlar.

İnşaat sektöründe çalışan işçilerin en büyük sorunlarından biri de kıdem ve ihbar tazminatları haklarından yararlanmamalarıdır. Sendika iş sağlığı ve güvenliği dışında bu hakkın yasal olarak elde edilmesi görevini önüne amaç olarak koymuş.

Daha fazla bilgi almak ve üye olmak isteyenler doğrudan sendikanın Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol’u arayabilirler. Telefon: 0539 - 606 77 94


Konuyla ilişkili diğer makaleler