Yasallık Dediğin Ne ki?

Yasallık Dediğin Ne ki?

Komünistlerin Kasım ayında önemli kayıpları oldu. Mustafa Hayrullahoğlu, Talip Öztürk, Ali İhsan Özgür ve son iki genel sekreteri Zeki Baştımar ile İ. Bilen... Muhtemelen daha birçok isimsiz yoldaşımız vardır. Ama her Kasım ayında ayrı ayrı yapılarda mücadelelerini sürdürseler de komünistler bu yoldaşlarımızı anmadan geri durmazlar.

Mustafa Hayrullahoğlu’nun işken- cede katledilmesinin 40. yılı olması nedeniyle Deniz yoldaş Mustafa Suphi Vakfı’nda ve Küçükçekmece- Sefaköy-Güngören çevresindeki bir grup yoldaşı tarafından düzenlenen bir toplantıda anıldı.

Mustafa Hayrullahoğlu’nun (De- niz) korumak için canını verdiği Parti- sini (TKP) müflis bir tüccar gibi tasfiye edenlerle, bu tasfiyeye gönüllü olarak çanak tutanların bugünlerde o’nun hakkında söyledikleri “olumlu” hiçbir lakırdının kıymeti harbiyesi yok.

Nabi Yağcı’nın K.Çekmece’de düzenlenen toplantıya gönderdiği telefon mesajında, “yasallığın kazanıl- masında Deniz yoldaşımızın direngen- liğinin rolünü ise hepiniz benim kadar iyi biliyorsunuz, eğer bu direngenliği olmasaydı belki de o büyük kavgayı kazanamazdık. onun tarihteki yeri budur benim nazarımda.” Bunu bile söylerken kendisini öne çıkarma, kavgayı kazanan “komutan” eda-
sıyla ortada caka satmaya kalkıyor. Kazanılan kavga ne? Kendi deyimiyle “yasallık”. Ankara’da kiralanan bir yere TBKP tabelasını asmakla kazanıldı-
ğı sanılan yasallık. Sonra Anayasa Mahkemesi’nde oybirliği ile alınan kapatma kararı. Ardından Sosyalist Birlik Partisi’ne katılma ve oradan ÖDP’de çalışma kararı... Bir de daha ilginci var ki, SBP’yi SHP’ye katılması için günler süren ikna çabaları. Bu sayıda Sinan Dervişoğlu’nun yazısın- da Gorbaçov’un Türkiye’de verdiği bir konferansta söylediklerini hatırlaya- lım. “Komünizme zaten inanmadığını, amacının SSCB’yi Batı tarzında bir sos- yal demokrat yönetime kavuşturmak olduğunu” söylüyor. Gorbaçov’un SSCB’yi yıkmasıyla Nabi’nin TKP’yi tasfiye (likidasyon) etmesinin üst üste gelmesi bir rastlantı mı?


Konuyla ilişkili diğer makaleler