1 Mayıs ve Gençlik

1 Mayıs ve Gençlik

Bu yıl yine Taksim Meydanı, 1 Mayıs uluslar arası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlamalarına yasaklandı. Bu yasaklama, işçi sınıfının devrimci savaş yolunda yürüyen ilerici, devrimci, yurtsever ve özgürlükçü gençliği derinden etkiliyor. Gençlik, işçi sınıfının yolundan sapmadan ve üretimle olan bağını koparmadan yasak zincirinin bir bir kırılmasında üzerine düşen rolü oynayacaktır.

Gün, özgürleşme günüdür. Gün, özgürleşmek için birlik olmanın, dostluk ve dayanışmalarımızı güçlendirmenin günüdür. AKP iktidarına ve faşizme karşı Serhad’ta, Botan’da, Çukurova’da, Ege’de ve Karadeniz’de güçlü örgütlenmeler gerçekleştirerek ancak karşı durabiliriz.

Gençlik, burjuvazinin yasaklarına karşı elini kolunu bağlayıp bir kenarda oturmuyor. Ülkemizde ve dünyada olup bitenlere karşı sessiz değildir. İşçi sınıfının ve halklarımızın düşmanı burjuvaziye ve onun politik sözcüsü AKP iktidarına karşı sokaklarda, okullarda, tarlalarda ve fabrikalarda var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sesimizi dosta düşmana duyuracağız.

Kürdistan gençliği, asimilasyona karşı dişe dişe bir mücadele veriyor. Kürt halkının ulusal kimliğini kazanması için Türkiye’nin her tarafında dayanışma ve mücadele daha da yükseltilmelidir. Kürt gençliği ve halkıyla dayanışmadan “ortak bir yaşam” gerçekleşemez. Bugün Kürt gençliği de çok iyi biliyor ki 1 Mayıs’a sahip çıkmak, özgürlük ve demokrasi mücadelesini güçlendirecektir.

Sınıf düşmanımız burjuvazi işini biliyor! Kendi “mezar kazıyıcıları” olan işçilerden korkuyor. Gençliğin işçi sınıfının (proletarya) saflarına katılmasından ürküyor. Bir kere daha bilinmelidir ki korkunun ecele faydası yoktur.

Dünyanın her yerinde her ulustan, dilden, dinden ve ırktan bir işçinin en sevdiği ve en çok özlediği evrensel gün 1 Mayıs’tır. Emek, en yüce değerdir. 1 Mayıs’da emeğin uluslar arası bayramıdır. 1 Mayıs’ın rengi kızıldır. Devrimcilerin yüreği ateşlidir, Gençliğin geleceği sosyalizmdir. Sosyalizmi ise proletarya ve onun saflarında savaşanlar kuracaktır.

İlerici, yurtsever, özgürlükçü ve devrimci gençlik olarak var gücümüzle haykırıyoruz: “1 Mayıs, 1 Mayıs, İlk dileğimiz, yaşatacak seni tunç bileğimiz!


Konuyla ilişkili diğer makaleler