2015 Seçimleri ve Tavrımız

2015 Seçimleri ve Tavrımız

Türkiye Komünist PartisiTürkiye genel parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Yazının sonunda söylenmesi gerekeni baştan söyleyelim. Bu seçimler Türkiye’nin politik, toplumsal ve ulusal sorunlarına çözüm üretme konusunda niteliksel anlamda belirleyici olmayacak. Ne var ki, seçimler bu tür bir niteliği olmamasına rağmen ülkedeki güçler dengesi, demokrasi mücadelesi ve sınıf mücadelesinin gelişmesi açısından önemsiz de değil.

AKP, temsil ettiği sınıfın iktidarını daha da pekiştirmek, burjuvazi arasında var olan çelişki ve çıkarlar temelinde kendini güçlendirmek, iktidara daha da hakim olabilmek için önüne ciddi hedefler koymuş durumda. Bunu gerçekleştirmek için her türlü yöntemi uygulamaya ve diktatoryasını sertleştirerek sürdürmeye kararlı.

Bizler, bu seçimleri, sınıf savaşımını geliştirme eğrisinde, işçi sınıfının ve ezilen halkların örgütlülüğünün artırılması konusunda bir eyleme dönüştürebilmeliyiz. Bu seçimleri mücadelemizde bir “ara durak” olarak görebiliriz. Bu süreç için bir takım hedefler koyabiliriz. Baştan söyledik. Bu seçimlerle burjuva iktidarı yıkılmayacak. Ancak, burjuvazinin planlarına çomak sokmak, hedeflerine ulaşmasına engel olmak, zayıflatmak konusunda mevziiler kazanabiliriz.

Üzerimizden bir silindir gibi geçen 12 Eylül döneminin yaralarını sarmak, pratikte örgütlenmemizi güçlendirmek, ittifaklar politikamızı geliştirmek, devrimci-demokratik güçler ile eylem ve güç birliğini geliştirme konusunda kazanımlar elde edebiliriz. Sosyalizm sözcüğünü sürekli tekrarlayarak, dışımızdaki devrimci-demokrat muhalefet güçlerini ve onların mücadelesini küçümseyerek, ilkesel hedeflerimizi gerçekleştirmek için sanki koşullar oluşmuşçasına kendimizi ve sınıfı aldatarak bir mesafe kat etmek mümkün değildir.

Sosyalist devrimin ordusunu oluşturmak, ana hedefi bir an bile gözden kaçırmadan, kimliğimizi gizlemeden, sosyalizm propagandasını sürekli yaygınlaştırarak AMA günlük ekonomik, demokratik, toplumsal mücadeleler içinde fiilen ve aktif olarak önderlik vazifemizi gerçekleştirerek mümkündür.

Bir yandan iktidarın gövdesinde yaralar açmak, diğer yandan ise devrimin ordusunu oluşturma sürecinde yaralarımızı sarmak, güçlenmek ve ittifak politikalarımız sınıf mücadelesinin pratiğinde gerçekleştirmek amacıyla seçimlere duyarsız kalmamamız gerekiyor. Hiç bir ayrıntıya ve nitelemeye gitmeden, komünistlerin seçimler alanında politikaları bu olmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Organı

ATILIM Gazetesi Şubat 2015 Başyazısı
(www.türkiyekomünistpartisi.org sitesinden alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler