ABD EMPERYALİZMİ; VENEZUELA’DAN DEFOL!

ABD EMPERYALİZMİ; VENEZUELA’DAN DEFOL!

ABD EMPERYALİZMİ; VENEZUELA’DAN DEFOL!

Mayıs 2018’de % 67 oy oranıyla tekrar seçilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı ABD Emperyalizmi’nin senaryoları ile açık bir darbe girişimi örgütleniyor. Meclis Başkanı seçilen Juan Guaido 23 Ocak’ta, kendi- sini Venezuela devlet başkanı ilan etti. ABD, zaman kaybetmeden Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa Birliği de ABD’nin bu kararını des- tekliyor.

32 milyon nüfusa sahip ve dünyanın - Suudi Arabistan’dan da fazla - en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela ABD’nin karşı-devrim ve işgal girişimleri ile karşı karşıya. 1999 yılında iktidara gelen Hugo Chaves, 2001 yı- lında tüm petrol kuyularını, rafinerilerini ve dağıtım şirketlerini devletleştirdi. ABD o gündür bu gündür Venezuela’daki ilerici iktidarı yıkma peşinde.

Venezuela Komünist Partisi yıllardır devrimci sürecin geliştirilmesinden
yana tavır koyuyor ve tüm olanakları ile Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi
iktidarını destekliyor. Son gelişmeler sonrası VKP Genel Sekreteri Oscar Figu-
era yoldaş tüm halk örgütlenmelerinin, toplumsal hareketlerin, sınıf bilincine
sahip sendikal örgütlerin ve diğer demokratik kuruluşların da katılacağı bir “Devrimci Halk Güçlerinin Birliği” Hükümeti’nin kurulması yönünde çağrı yapmıştır. VKP, işçi sınıfının iktidarının kurulması çağrısında bulunmaktadır.

Politika Gazetesi Kolektifi olarak kardeş Venezuela halkının, Venezuela işçi sınıfının yanındayız. Venezuela komünistleri ve sosyalistleri ile dayanışmamızı ilan ediyoruz. ABD ve AB Emperyalizmi: Venezuela’dan Elini Çek!

Yaşasın Venezuela İşçi Sınıfının Devrimci Mücadelesi!n

Politika Yayın Kolektifi


Konuyla ilişkili diğer makaleler