DİSK Mücadelede Kararlı

DİSK Mücadelede Kararlı

DİSK Başkanlar Kurulu

9 Mart 2016 Çarşamba günü DİSK Genel Merkez binasında toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, bir sonuç bildirgesi yayınlayarak, aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

İktidarın meclisteki çoğunluğuna güvenerek kazanılmış hakları yasal düzenlemelerle yok etmek istemesine karşı direnmekten başka yol olmadığının vurgulandığı bildirgede Başkanlar Kurulu, Ankara’ya yürüyüş yapılmasını da karar altına aldı.

DİSK Başkanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle:

1. Türkiye’de kayıtlı işçilerin en az yarısını kölece, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edecek, “amele pazarları”nı anımsatan bir çalışma yaşamı dayatan, işçi simsarlığının önünü açan, “insanlık onuruna aykırı” bir uygulama olduğu aşikar olan “kiralık işçilik” yasa tasarısının durdurmak için mücadele kararlılığını ilan eden Başkanlar Kurulumuz konuya dair Konfederasyonumuzca hazırlanan bildirilerin, afişlerin, pankartların işçi sınıfını bilgilendirici tüm araçların etkin bir biçimde kullanılması ve takvimi ilerleyen günlerde açıklanmak üzere ülkenin dört bir yanından başlayacak bir Ankara yürüyüşüne tüm örgütlerimizin hazır olması gerektiği duyurur. İşçi sınıfının tamamını ilgilendiren, Özel İstihdam Büroları’na işçi kiralama yetkisi verilmesi ve kıdem tazminatının gaspına yönelik girişimler karşısında mücadele kararlılığının bir kez daha altını çizen Başkanlar Kurulumuz, diğer emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere örgütlü örgütsüz tüm işçileri, köleliğe karşı ortak mücadeleye çağırır.

2. Kendi icraatlarına yönelik en ufak itirazı bile “düşman” ilan ederek, demokrasinin en asgari gerekleri olan düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermemeyi alışkanlık haline getiren iktidar, işverenlerin çıkarları doğrultusunda işçilerin sendikal tercihlerine da müdahale etmektedir. İşverenlerin ve iktidarın aparatı haline gelmiş sarı sendikaların dışındaki sendikalara üye olan işçiler baskı altına alınmakta, işten çıkarılmakta, Bursa’da Birleşik Metalİş sendikamızın örgütlendiği Renault fabrikasında da son örneği görüldüğü üzere devletin kolluk güçlerinin saldırılarına uğramaktadır. İşçilerin fabrikalardan kovduğu sarı sendikaların toplantılarına katılan Cumhurbaşkanı’nın, gerçek dışı beyanlarla DİSK’i ve DİSK üyesi sendikaları hedef alması, işçilerin en temel haklarına, örgütlenme hakkına, sendikal tercihlere, demokratik hak ve özgürlüklere saygı duyulmadığını bir kere daha göstermektedir. Başkanlar Kurulumuz, bir kez daha işverenleri ve iktidarı işçi sınıfının örgütlenme haklarına saygı duymaya çağırır. Bu saygı tarihin her döneminde işçilerin birliği ve mücadelesi ile sağlanmıştır ve sağlanacaktır.

3. DİSK Başkanlar Kurulumuz, grevdeki Tümka-İş üyesi SCA-Yıldız işçilerini, sendikal hakları için mücadele eden Birleşik Metal-İş üyesi Renault işçilerini, ücretleri için direnen Enerji-Sen üyesi Urfa EDAŞ işçilerini ve kölelik yasalarına karşı seslerini yükselttikleri için İzmir’de saldırıya uğrayarak gözaltına alınan Genel-İş üyesi belediye işçilerini, tüm işkollarında “taşeron işçilere kadro” ve “ek zam” talepleriyle ayağa kalkan işçileri selamlayarak, DİSK’in birliği ve bütünlüğü içerisinde mücadeleyi yükseltmenin her zamankinden fazla önem taşıdığını bir kez daha vurgular.”


Konuyla ilişkili diğer makaleler