DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Gıda-İş üyesi Munzur Su işçileriyle

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Gıda-İş üyesi Munzur Su işçileriyle

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Gıda-İş üyesi Munzur Su işçileriyleMunzur Su A.Ş’de insanca bir ücret alabilmek ve toplu sözleşme hakkı için mücadelelerini sürdüren Gıda-İş üyesi işçiler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun katılımı ile basın açıklaması yaptı. 17 Kasım Pazartesi günü Dersim Sanat Sokağı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, işverenin atılan işçileri geri almasını ve işçilerin insanca ücret/toplu sözleşme taleplerini kabul etmesini istedi. Açıklamaya Genel-İş sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katılarak destek verdi.

Grevci işçiler de yaptıkları açıklamada; “Grev süresi boyunca, işveren grevi kırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Arkadaşlarımızın telefonlarına mesajlar atarak, grevi bırakmaz isek iş akitlerinin sona erdirileceği, tazminatsız işten çıkarılacakları söylendi. İşçilerin kullandığı lavabolar kapatıldı. Yetmedi sendikayı muhatap almayacaklarını ve işçilerin isterlerse başka bir sendikaya üye olabileceklerini söylediler. Ama en önemlisi 7 işçi arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe olarak yasadışı grev yaptığımız söylendi. Şunu belirtmek gerekir ki yaptığımız grev yasa dışı değil meşru hakkımızdır. Ve işverenin şunu bilmesi gerekir ki, grevi kırmaya yönelik yapacakları hiçbir şey sonuç vermeyecektir. Arkadaşlarımızın hepsi de ilk günkü gibi kararlılığını devam ettirmektedir ve devam ettireceklerdir. Şunu iyi biliyoruz ki bu grev süresince, meselenin zam, ikramiye ve başka bir şey olmadığı açıktır. Asıl mesele işçilerin sendikalı olması, örgütlü olmasıdır.” dediler.


Konuyla ilişkili diğer makaleler