Gerçek HAZİRAN İşte Budur

Gerçek HAZİRAN İşte Budur

Seçimler Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm güçlerinin başarısı ile sonuçlandı.Erdoğan Başkan olacak koşulları yaratamadı. AKP’nin politikaları seçim sandıklarında karşılığını buldu. Ancak bu gerçekten daha başlangıç. Şimdi AKP’nin daha da geriletilmesi için erken veya zamanında seçimleri beklememek gerekiyor. Daha doğrusu, AKP’yi geriletmek, burjuvazinin iktidarını zayıflatmak, temellerinden sarsmak, proletaryanın iktidarını kurabilecek duruma getirmek için mesele tek başına seçimler de değildir. Hangi varyant olursa olsun burjuva partilerinin işçi sınıfı ve ezilen geniş halk yığınlarının temel sorunlarını çözeceği ham hayaldir. Kötünün iyisine razı olmak, sıtmayı ölüme tercih etmeye benzer.

Türkiye işçi sınıfı kendi bağımsız politik hattı ile Türkiye’nin çözümünün ana hatlarını ortaya koymuştur. Bu amaca ulaşmak, en geniş toplumsal sınıf ve katmanların işçi sınıfının öncülüğünde bağlaşıklığını ön gördüğü gibi, politik anlamda da bu sınıf ve katmanları temsil eden güçlerin bağlaşıklığını eylem ve güç birliği anlamında gerektirir. Bu politik hat işçi sınıfının hattıdır.

Bugün HDK/HDP adı ile oluşan ve çok daha geniş güçlerin burjuva iktidarına karşı mücadelesini buluşturma becerisini somutlayan eylem ve güç birliğinin önemi burada ortaya çıkıyor. Bu oluşum gerçek anlamıyla Türkiye’nin ulusal ve demokratik güçlerinin birliğini yansıtıyor. Bunu gerek toplumsal kategoriler, gerekse de politik güçler anlamında daha da geliştirmek gerekiyor. 7 Haziran seçim süreci bu konuda somut adımların atılabildiği bir süreç oldu. Demek ki mesele sadece seçimler değildir. Seçimler için çalışırken, bir araya gelmesi gereken güçlerin bir araya gelmesini sağlayan bir nedendir aynı zamanda seçimler.

Türkiye toplumunun temel çelişkisi olan emek-sermaye çelişkisini çözecek olan da, Kürt ulusal sorununun gerçekten özgür bir halk olarak tercihine göre çözecek olan da Sosyalizm’dir. Bütün mesele buraya nasıl ulaşılacağıdır. Bu konuda önemli bir adımın atıldığı kanısındayız. Önemli olan bir takım tarifleri kimin yaptığı değil, ortaya çıkan dinamiklerin işçi sınıfının politik mücadelesi ile ne denli uyumlu olup olmadığıdır. İşçi sınıfının mücadelesi bu denli nesnellik içeren toplumsal bir gerçeklik ve gereksinimdir.

7 Haziran seçimlerinin sonuçlarına bu açıdan bakmak, işçi sınıfının mücadelesi açısından bakmak demektir. Bu da Gezi veya nam-ı diğer Haziran Direnişini sınıf hareketi ile buluşturma konusunda arayış içinde olan çevrelere en güzel çağrıdır. 7 Haziran seçimlerinin başarısı Gezi’nin, Kobane’nin birleşerek oluşturduğu güçlü bir akarsuyun ilk virajıdır. Haziran Direnişi, Haziran Zaferi olmuştur. Şimdi bu zaferi işçi direnişleri ile daha da ilerletmenin zamanıdır. O zaman bu zafer perçinleşerek gelecekteki daha büyük zaferlerin teminatı olacaktır.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler