İnsan Hakları Belgesel Film Günleri

İnsan Hakları Belgesel Film Günleri

Bu yıl 11 - 14 Aralık 2014 tarihleri arasında, Fransız Kültür Merkezi Sinema Salonunda, beşincisi gerçekleştirilen “İnsan Hakları Belgesel Film Günleri” fikriyle ilgili olarak TİHV yetkililerinin verdiği bilgiye göre:

“İnsan hakları savunuculuğu ile belgesel sinemacılık birbiriyle oldukça yakından ilişkili iki alan. Her ikisi de bakışını / dikkatini gerçekliğe yöneltmekte ve olmakta olanın yalın ve doğrudan aktarımını yapmakta. Kesişim noktaları ise toplumsal gerçeklik. Maalesef ülkemizde her iki alanda da gerçekleştirilen çalışma ve üretimlere yeterince ilgi ve saygı gösterilememekte. Bu nedenle de insan hakları haftası vesilesiyle ‘belgesel film günleri’ yaparak hem toplumsal hayatımızın sorunlu alanlarına dikkat çekmek hem de sanatçının emek ve üretimini izleyiciyle buluşturmak bizlere anlamlı ve çekici göründü.

5. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, iş kazalarında/cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler ile Türkiye’de sayıları 2 milyonu aşan sığınmacı ve mültecilere ithaf edildi.

Bu yıl yine Kürt Sorunu nedeniyle yaşanan savaşın yarattığı sorunlar, buna karşın geliştirilen barış, adalet ve yüzleşme talepleri, iş kazaları/cinayetleri, çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçileri, Paris’te ki evsizler, nefret söylemi, güvencesiz ev işçileri, Endonezya’da milyonlarca komünistin katledilişi, eğitim hakkı, doğa tahribatı, sığınmacıların / mültecilerin dramı ve Gezi Direnişi’ni ele alan ülke içinden ve dışından seçme belgesel filmler izlenebildi. Gezi Direnişini ele alan belgesellerden ise özel bir seçki oluşturuldu.”


Konuyla ilişkili diğer makaleler