İran rejimi insan haklarını çiğnemeyi durdurmalıdır!

İran rejimi insan haklarını çiğnemeyi durdurmalıdır!

Halkların Demokratik PartisiHDP Merkez Yürütme Kurulu’nun 20 Aralık 2014 Tarihli Açıklaması

İran rejimi insan haklarını çiğnemeyi durdurmalıdır!
İran’da Urmiye Cezaevi’deki 29 siyasi Kürt tutsağın açlık grevi 30 günü aştı. İran rejiminin işkencelerine, adil yargılamanın ve savunma hakkının uygulanmamasına, insan haklarının çiğnenmesine karşı açlık grevinde olanların durumu giderek ağırlaşıyor.

İran rejiminin Kürt sorunu konusunda sergilediği çözümsüzlükte ısrar yaklaşımı, Kürt tutsakların idam edilmesiyle daha da derinleşiyor.

İran’da insan hakları ihlalleri sistematik olarak sürüyor. Her yıl onlarca muhalif idam ediliyor. İdam, devlet eliyle işlenmiş cinayettir. Yaşam hakkı, insanın doğuştan kazandığı ve uluslararası hukuk ile güvence altına alınan evrensel hak ve özgürlüklerin başında gelir.

Diline, dinine, cinsiyetine, etnik ve siyasal kimliğine bakmaksızın, herkesin başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri vardır. Bunlardan vazgeçilemez.

İran rejimine çağrı yapıyoruz:

  • Zindanlardaki vahşeti ve idamları durdurun.
  • Başta Kürt ve diğer siyasi mahkumlar olmak üzere, insanların yaşam hakkını gasp eden uygulamaları sona erdirin.
  • Açlık grevinde olanların taleplerini karşılayın.
  • İran cezaevlerinde bulunanların adil yargılanma ve savunma haklarını kullanma taleplerine olumlu cevap verin.
  • Evrensel insan haklarına riayet edin.

HDP Merkez Yürütme Kurulu
20 Aralık 2014


Konuyla ilişkili diğer makaleler