Kobanê Zaferi ve Fabrikaların Kobanêleşmesi...

Kobanê Zaferi ve Fabrikaların Kobanêleşmesi...

20.nci yüzyılın en büyük olayı, Lenin’in öncülüğünde halklar hapishanesi olan Rusya’da Ekim Devrimi’nin olmasıdır, halkların yaşadığı esaretten, hapishaneden kurtulmaları, barış içinde bir arada savaşsız sömürüsüz özgür demokratik bir şekilde Sovyetler’de yaşamalarıdır. Sovyetik sistemde kendilerini idare etmeleri kendi kendilerini yerelde yönetmeleridir. Sağlık, eğitim, ulaşım vs. gibi konularda teknolojik açıdan kapitalist ülkelerle yarışmaları, hatta onları geçmesiydi. Özerk yapıları, yerel yönetimlerde demokratik oluşları, komünal toplum kuralları dünyaya ilham kaynağı olmuştu. Kolhoz ve Sovhozlarda, köylü ve işçi kooperatiflerindeki ekonomik biçimdeki başarıları halen dünyada tartışılıyor.

Kobaneli kadın20. yüzyıl devrimler çağıydı. Devrimler çağının kapandığı bir dönemde 21. yüzyılda tekrar devrim döneminin başladığı yer Rojava oldu. Kürdistan’ın en küçük parçası olan, her anlamda geri kalmış, bıraktırılmış, bırakınız kendilerini ifade etmeleri, dünyada kimliksiz yaşayan tek halk Suriye’de yaşayan Kürt parçasıdır. O kadar ki BAAS rejimi tarafından korkulan, korkutulan, kardeşin kardeşiyle kendi evlerinde El Muhaberat örgütü korkusundan konuşamayan, yakınlarını ihbar eden bir dönemden geçen Kürt halkı varlıkla yokluk arasında debeleniyordu. Kapitalist-Emperyalist dünya şahsında yaşanan devletçi ulus sistemler Ortadoğu’yu bu temelde çıkarlarına göre tasarlamak isterken, buna karşı tepki duyan, sunulan kapitalist çözüm modelini kabul etmeyen güçler ortaya çıkmaya başladılar. İlk çıkan muhalif güçler Kürtler oldu, çünkü Türkiye Kürdistanı’nda çalışmalara başlayan, halkı örgütleyen Kürt Özgürlük Hareketinin kadroları 1979 yılında birer birer tutuklanmaya, öldürülmeye, zindanlara atılmaya başlanmıştı. Bu nedenle Kürt Özgürlük Hareketinin önderi, bugünkü Rojava’ya geçerek faşist darbenin geldiğini hissedip orda örgütlenmeye başladı, kadrolarını orada toparlamaya çalıştı. 20 yılını Rojava ve şimdiki Kobane’ye verdi. Türk hükümeti ve silahlı kuvvetler tarafından Hafız Esad tehdit edilinceye kadar Suriye’de Suriye Kürdistanı’nda birebir örgütlenme yaptı. Emperyal güçler tarafından uluslararası komployla Türk Devleti’ne teslim edilinceye kadar Suriye’de halkları örgütledi. Kapitalist modernitenin Ortadoğu’ya sunduğu ulus devlet çözümünün çözüm olmadığı, çözümsüzlük olduğu bölge halkları tarafından çok iyi anlaşıldı, politik analiz yapıldı.

2014 yılı Kürdistan açısından tam bir savaş ve devrim yılı olmuştur. Ortadoğudaki bu gelişmeler Kürtleri direniş merkezi haline getirdi. Mevcut gelişmeler sınırları ortadan kaldırmış, ulus devletleri anlamsız hale getirmiştir. Ortadoğu’da Emperyalist ülkeler tarafından finanse edilen, silahlandırılan faşist güruh, paralı militer güçler Irak’ta Şengal’e ve Erbil’e, Kürdistan’ın her yerine saldırtılmıştır. Bu faşist IŞİD çeteleri Musul’a girerken Irak ordusu hiç direnmeden Musul’u teslim etmiştir. Irak’tan sonra Kobane’ye saldıran, Türkiye hükümeti tarafından organize edilen, silah yardımı yapılan ve açıkça her konuda desteklenen faşist IŞİD sert kayaya çarpmıştır. Kobane’de direnişe geçen halklar başta da Kürt halkı olmak üzere dört parçada ve Avrupa’da, dünyada sahiplenen devrimciler, sosyalistler, komünistler tam bir enternasyonalist dayanışma içine girdiler, canlarıyla, kanlarıyla, Türk, Laz, Arap, Süryani Keldani, İspanyalı, Kolombiyalı gençler, Che, Ho-Şi-Min, Fidel, Mahir ve Deniz’lerin yolunda yürüyerek halkların yenilmezliğini yarattılar. Stalingrad, İspanya direnişi, Vietnam direnişini gösterdiler. Bundan dolayı, Rojava Kobane Devrimini Kürt Özgürlük Hareketi’nin öncülüğünde gerçekleştirdiler. Rojava devrimi kadın devrimidir. Rojava devrimi inanç ve kültürler devrimidir. Halklar devrimidir. Ortadoğu devrimidir. Kobane’de verilen mücadele 21. yüzyılın en anlamlı demokratik halklar devrimidir. Uygulanmaya başlanan sistem komünal toplumcu demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma temelinde yapılan devrimdir. Halkların meclisleri, komünal sistemleri, özgürce kendilerini ifade etmeleridir. Barış içinde bir arada yaşayan halklar savaşsız sömürüsüz özgür demokratik bir Suriye ve demokratik özerk Kürdistan için mücadele ettiler ve kazandılar.

Türkiye’de greve çıkan Birleşik Metal-İş Sendikası’nın yiğit, onurlu, işçi sınıfının öncüleri, fabrikalarınız Kobaneleşmelidir. Rojava ve Kobane direnişi fabrikalaşmalıdırlar. Yaşasın Türkiye işçi sınıfının ve Kürt halkının ortak mücadelesi, birlik, dayanışması ve kardeşliği.


Konuyla ilişkili diğer makaleler