Politika Kürsüsü


İNSANLIK SUÇU, ÖZGECAN VE POZANTI

ÖzgecanTecavüz bir insanlık suçudur. Aksini düşünmek hastalıktır. Ancak bu insanlık suçunda suçlu, suçu işleyen mi yoksa bütün toplum mu? Bunu tartışmak lazım.

Çocuğunu askere yollarken “en büyük asker bizim asker” sloganı atınca, “en büyük askere”, “komşu kızını zapt eyle... Yaylalar yaylalar”ı söyletenlerin hiç mi suçu yok? devamı


Diktatörler gölgelerinden korkarlar

Tarihin en büyük korkakları hiç şüphesiz diktatörlerdir. Çünkü onların dostları olmaz, yalakaları olur. Yalakaları ise diktatör zayıfladığı anda onu arkadan vurabilecek tipte kişiliklerdir. Bu nedenle diktatör, en yakın yalakasına da güvenmez. Diktatörler, gölgelerinden korkarlar. Gölgelerinin dahi kendisini takip ettiğinden, her an eline bir silah ya da bıçak alıp kendini arkadan vuracağını sanırlar. Bu nedenle, gölgesinin serbest kalmasına asla müsade etmez. devamı


Toplumların Mücadelesi ile Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’da GÜNEŞLİ DÜNYA...

Dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihi mücadelelere tanıklık etmiştir. Bu mücadaleler sınıf savaşımı, sosyal, ulusal kurtuluş mücadelesine tanıklık ederek gelişim göstermiş halen de devam etmektedir. Dünyamız var oldukça bireysel, toplumsal, sınıfsal, ulusal, kimliksel her anlamda hak arama devam edecektir. Dünyanın ilk oluşumunda komünal topluma geçişle birlikte mücadale devam ederek günümüze gelmiştir. devamı


Devlet, Faşizm, AKP Politikaları ve Demokratik Halk Cephesi

Faşizm, finans kapitalin en gerici, en şoven, en emperyalist unsurlarının açık diktatörlüğüdür. Sınıflar üstü bir uygulama veya yönetim biçimi değildir. O, emperyalizm döneminde ortaya çıkan bir devlet biçimidir. Emperyalizm, kapitalizmin tekelci aşamasıdır. Emperyalizm hem dış hem de iç siyasette demokrasiyi yıkmak, gericiliği pekiştirmek için çaba harcar. Bu anlamda emperyalizm su götürmez bir biçimde genel olarak halkların geleceğinin, bütün demokrasinin inkârıdır. devamı


Gazi Katliamı’nın 20. Yılında

12 Mart 1995’de İstanbul’un Gazi Mahallesinde, Cemevi, dört kahvehane ve bir pastahanenin aynı anda taranması ile başlayan provokasyon yaşandı. Toplam yirmi iki kişinin katledildiği ve onlarcasının yaralandığı saldırılar günlerce sürdü. devamı


Ortadoğu

Emperyalist ABD’nin Ortadoğu halklarını sömürmek için çok uzun zaman önce planladığı Büyük Ortadoğu Projesi, tıkır tıkır işliyor. Her ne kadar ABD’nin Kobane gibi istemediği gelişmeler yaşansa da işbirlikçilerinin de desteğiyle Ortadoğu’da her şey emperyalizmin lehine gelişiyor.

Peki ama neden bu Ortadoğu ısrarı?
Birkaç ara başlıkla anımsayalım. devamı


Türkiye Sol Hareketi ve Kürt Sorunu

Çok önemli konular olmasına rağmen şimdiye kadar, “sol” parti veya “Kürt” partileri adını kullananlar ülke koşullarını politik ideolojik anlamda somut şartların somut tahlilini iyi yapmamışlardır, Avrupa’da örgütlenmişler, oturmuşlar, kafalarının içinde hayali devrim yapmışlar, arkasında koşmuşlardır. Bu tip örgütlerin sadece laf olsun diye “devrim” ve “devrimci” nitelemelerini kullandıkları artık ortaya çıkmıştır. devamı


Kobanê Zaferi ve Fabrikaların Kobanêleşmesi...

20.nci yüzyılın en büyük olayı, Lenin’in öncülüğünde halklar hapishanesi olan Rusya’da Ekim Devrimi’nin olmasıdır, halkların yaşadığı esaretten, hapishaneden kurtulmaları, barış içinde bir arada savaşsız sömürüsüz özgür demokratik bir şekilde Sovyetler’de yaşamalarıdır. Sovyetik sistemde kendilerini idare etmeleri kendi kendilerini yerelde yönetmeleridir. Sağlık, eğitim, ulaşım vs. gibi konularda teknolojik açıdan kapitalist ülkelerle yarışmaları, hatta onları geçmesiydi. devamı


Frankfurt’ta Mustafa Suphi Anması

29 Ocak 2015’de Almanya’nın en eski göçmen derneklerinden Frankfurt Halkevi’nde Mustafa Suphi ve yoldaşlarının anıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çoğunluğunu Frankfurt’ta yaşayan yasaklı TKP üyelerinin oluşturduğu 41 kişi, Suphileri anma kolektifinin hazırladığı etkinliğe katıldı. devamı