Mücadele Somut ve Gerçekçidir

Mücadele Somut ve Gerçekçidir

Çok uzağa gitmeye, zorlanmaya gerek yok. Sadece bir kaç gün gazete ve TV haberlerini toplarsak Türkiye halklarının sayısal olarak çoğunluğunun talepleri ortaya çıkıyor.

İŞ: Yüzde yirmileri aşan işsizlik oranını düşürmek için haftalık çalışma saatini ücretleri düşürmeden 35 saate indirmeliyiz. KHK’lerle haksız yere açığa alınan ve atılanların işe geri alınmasını sağlamalıyız.

EKMEK: İşsizlik bir olgu olarak yaşamımızdan çıkmalı, asgari geçim endeksi gerçekten asgari olabilmeli ve çalışanlar emeklerinin karşılığını alarak çok daha iyi ve yaşamları için normal gelirle, en doğal insanlık hakkı olan çalışma hakkını kısıntısız elde etmelidirler.

BARIŞ: İçeride ve dışarıda savaş politikalarına son verip, içeride Kürt halkı ile, dışarıda komşu halklarımız ile barışmalıyız. Milyarlarca liralık savaş bütçesini sosyal alanda değerlendirmeliyiz.

ADALET: Yargı üzerindeki siyasi vesayet kalkmalı, güçler ayrılığı sağlanmalı ve bağımsız demokratik yargıyı uygulamaya sokmalıyız.

EŞİTLİK: Sınıf, din, dil, ulusal ayrılıkları ortadan kaldırıp, tüm yurttaşların eşit haklar temelinde yaşamalarını sağlamalıyız. Sınıfsal sorunların çözümü için üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete son vermeliyiz. Sözde kadın-erkek eşitliği yerine kadının özgürleşmesi ve onun yasal güvenceleri temelinde eşitliği sağlamlıyız.

ÖZGÜRLÜK: Toplumların gerçek özgürlüğü, savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız bir ülke ve dünya ile mümkündür. Ancak bu kısmi birtakım özgürlüklerin ertelenmesini gerektirmez. Bugünden tüm özgürlük taleplerimizi yükseltip onlar uğruna mücadele ederek özgürlüklerimizi adım adım elde etmeliyiz. En kısa vadede Kürt halkının özgür yaşamını sağlamalı, halklar arası eşit yurttaşlık haklarını gerçekleştirmeliyiz.

Bu talepler uğruna mücadele etmeye değmez mi? Egemen sınıflar kuşkusuz ki bunu istemezler. Onun için her yönteme baş vurarak bu talepler uğruna mücadelemizi engellemeye çalışıyorlar. Herkesin çıkarına olan bu talepler uğruna mücadele günceldir ve mümkündür. Bir yerden veya birkaç yerden başlayalım. Veya herkes bulunduğu yerden başlasın. Sonu iyi olacak. Bu kesin.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler