Okuyucularımıza Çağrı

Okuyucularımıza Çağrı

Değerli okurlarımız; Gazetemiz bir süre sonra üçüncü yayın yılını tamamlayacak. Bir ihtiyaç üzerine yayınlamaya başladığımızdan bugüne dek inişli çıkışlı, acı ve tatlı süreçler yaşadık. Gazetemizin kurucu sahibi ve ilk sorumlu yazıişleri müdürü Kemal Tayfun Benol arkadaşımızı anmadan geçemeyeceğiz. Bugün yaygın bir dağıtım ağına ulaşan gazetemiz, daha ileri hedeflere yönelmek durumunda.

Biz gazete Yayın Kurulu olarak okuyucularımıza herhangi bir çizgi önermek istemiyoruz. Birlikte düşünelim ve birlikte karar verelim istiyoruz. Durum şu; gazete okuyucuları olarak aramızda nasıl bir iletişim ağı oluşturabiliriz ve aramızdaki iletişim ağı ile Yayın Kurulu arasında nasıl bir karşılıklı etkileşim kurabiliriz?

Biz il ve ilçelerde Politika Temsilcilik Büroları açarak dört duvar arasına sıkışmayı pek tercih edilmesi gereken bir yöntem olarak görmüyoruz. Ancak belki de yanılıyoruzdur… Bu konuda siz okuyucularımız ne düşünürsünüz? Politika Gazetesi üstlenmiş olduğu misyon doğrultusunda savunduğumuz dünya görüşünü ve ona bağlı olarak Türkiye politikalarını yaygınlaştırmak için daha neler yapabiliriz?

Okuyucularımız arasındaki iletişim ve Yayın Kurulu arasındaki etkileşimin ötesinde bir diğer konu da, daha geniş bir okuyucu sayısına yerellerde nasıl bir dağıtım ve takip yöntemi uygulayarak ulaşabileceğimiz ile ilgili. Bu çerçevede gazetenin içeriği ile ilgili düşünce, öneri ve katkılarınızı, ve de sizlerin somut katılımınızı artırmanızı bekliyoruz.

Yeni bir yayın döneminde, dünya, bölge ve ülkemizde dünya görüşümüz doğrultusunda çözümlerin aciliyetinin her gün daha fazla arttığı koşullarda daha iyisini birlikte başarabilelim. Ülkemizin devrimci, demokratik kamuoyunda saygın bir yere oturmuş olması, düzenli takipçi ve okuyucu sayısı azımsanmayacak düzeyde oluşmuş olması gazetemizin bundan sonraki gelişimi için sağlam bir temel sunmaktadır. Bu konuda katkılarınızı bilgi@politikagazetesi.org adresine yapabilirsiniz. Yerel deneylerinizin ve okuyucularımızdan size olan geri dönüşlerin gerçekçi aktarımı gazetenin mutfağında çalışanlar için ölçülemeyecek değerde önemlidir. Hepinize bugüne kadarki çalışma, çaba ve dayanışmanız için teşekkür ederiz. Daha güzel günler ve özlediğimiz savaşsız, sömürüsüz bir Türkiye ve Dünya için dostça kalın.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler