Seçimin Mesajı

Seçimin Mesajı

AKP Hükümeti 7 Haziran seçimlerini kaybetti. Şimdi devleti oluşturan tüm güçler tek bir hedefe kilitlenmişler ve iktidarlarını korumak için görüşüyorlar. Kapitalizm işte böyle bir olgu. Sermaye sınıfı, burjuvazi, kendi temsilcileri arasında rekabete, yarışa hatta kimi zaman çatışmaya müsaade eder. Ama mesele iktidarını korumaya gelince ayrı gayrı kalmaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğü, tek ırk, tek dil, tek din ritüelleri altında yine gündeme gelir. “Türkün Türkten Başka Dostu Yoktur”, “Türkiye Türklerindir” sloganları iliklerinize şırınga edilir. Aslında amaç, ekonomik “istikrarı” korumak ve geliştirmek, yani Türkiye burjuvazisinin kazancını garanti altına almak, Türkiye sermayesinin bölgede ve uluslararası alanda gücünü artırmaktır. Uluslararası alanda bu pek öyle kolay olmadığı için Ortadoğu bölgesi Türkiye burjuvazisinin ilgi alanı olarak önem kazanıyor.

Burjuvaziye göre, Suriye, Irak, Mısır, Libya, Tunus’ta Türkiye sermayesinin etki alanını artırmak, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’ten de Türkiye’ye sıcak para akışı sağlamak gerekiyor. Balkanlar, Rusya, İran, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler dış ticarette çok önemli olmalarına rağmen şu aşamada ikincil derecede rol oynuyor. 2012’den beri saydığımız ilk grup ülkelerde Türkiye saldırgan, iç işlerine karışan politikaları ile hep kaybetti. Bunun sonucunda da AKP 7 Haziran seçimlerini kaybetti. Ancak başka seçenek yok. Her ne pahasına olursa olsun bu ilk grup ülkeler üzerinde Türkiye sermayesi etkinliğini, Türkiye burjuvazisinin çıkarları açısından artırmak zorunda. Böyle düşünüyor efendiler.

Bu amaca varmak için tabiri caiz ise burjuvazi ve onun temsilcisi AKP için “her yol mübah”. Kürt ulusal sorunu konusunda yıllardır sürdürdüğün sözde çözüm süreci senaryosunu bir anda tersine çalıştırmaya başlarsın. Rojava’da Kürtlerin elde ettikleri demokratik toplumsal kazanımları bahane ederek savaş için tetiğe basarsın, önce Rojava Kürdistanını sonra da Suriye’yi hedeflersin. Ondan sonra da bölgede diğer ülkeler üzerinde de etkini artırırsın. Tek taraflı düşünürsen bu yol çok basit gibi görünür ama gerçek öyle değildir. Böyle bir adım döner seni vurur. Zevatı kurtarayım derken elindekinden de olursun.

Türkiye’nin tek alternatifi iç ve dış politikada demokratikleşmedir, barıştır. 7 Haziran seçimleri burjuvaziye bu mesajı vermiştir. Uygulanması gereken tek politika, seçim sonuçlarına uygun davranmaktır. Bizden hatırlatması…

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler