Yaşam Hakkı


“KAOS” İyidir

“İstikrar”, devleti yönetenler için sistemin idamesi, burjuvazi için de sömürünün sorunsuz devam etmesi anlamına gelir. Ülkede -erk’i elinde bulunduranların söylemiyle- istikrar varsa işçiler, emekçiler rahat rahat sömürülüyor; devlet çarkı, her türlü demokratik, ekonomik talepleri bastırıyor demektir. devamı