Ayla BORAN


Y. M. SVERDLOV Anısına

Y. M. SverdlovTarihi, devrimci bir tarihin biriktirdiklerini, tüm dünyada proletarya enternasyonalizmi ilkesi çerçevesinde “içselleştirmek”; devrimci bir parti ve bu partinin en özgün altyapısı “komünist” bilinç ve insanı yaratma hedefiyle, yeniden ve yeniden anımsamak ve yaşama katmak sanırım büyük bir görev olarak duruyor önümüzde..

Bu görevi, kapitalizmin öğüttüğü dehlizlerden çıkarıp, insanın ve yaşamın örgütlenmesinde mücadeleye inatla iliştirmek önemlidir. devamı


Günün Birinde Ya Çıldıracağız Ya da Dünyaya Hakim Olacağız *

Sabahattin AliŞair, romancı, usta bir edebiyatçı, Sabahattin Ali. Kemalizm’e, baskıya, zulme ve başta ifade özgürlüğü olmak üzere her türlü insanca yaşam hakkı ihlaline, sınıfsal bir bakışla baş kaldıran ve direnen de yine Sabahattin Ali.

Devlet karanlığı hangi Sabahattin Ali’ye düşmandı?

Sözü ve gücü kaleminde bir edebiyatçı, öğretmen, konservatuvarda “dramaturg”luk yapan, dehası yaşama yayılan ama en çok yaşadığı coğrafyaya ve acılarına sessiz kalmayan bir aydından, yürekli bir insandan bahsediyoruz aslında. devamı


Ses Ver... Deng Bıde...

Bir devlet geleneğinin, kendisini imparatorluk olarak tarifleyişinde de burjuvazi çıkarlarına uygun yeni cumhuriyet rejimi ile kurtuluşu tarifleyişinde de kıyım ve katliamlarla, bu coğrafya kana bulanmıştır. Burjuvazi zafer naraları atarken; işçi sınıfı, emekçiler, yoksullar, köylüler ve halkların tüm yaşam umutları, dirençleri, dilleri, mücadeleleri, canları, ağır baskılarla, işkencelerle, katliamlarla, zorla, savaşla, şiddetle bastırılmaya devam edilmiştir. devamı


İlk Yılı Devirirken...

Politika Gazetesi olarak 2014 Kasım ayında yayın hayatına yeniden merhaba dedik. Yeni bir dünyaya merhabamızı, sevimli maskotumuz “Bir Ekmek Bir Politika” çığlığıyla ve işçi sınıfının politik örgüt geleneğinin bu topraklardaki en köklü mirasının üzerindeki yasağın kaldırılması ve Suphilerden bugüne, tüm siyasi cinayetlerin aydınlatılması, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için, tüm yenilgilerinden zafere yürüyüşün hem ilkesel hem güncel hem de ideolojik hattını, yeniden ve yeniden sınıfla, tüm ezilen ve sömürülenlerle, halklarla hizalama gerekliliği ve sorumluluğu ile yola çıktık. devamı


100’lerden Biri: Kemal Tayfun Benol

Yeni tuttuğumuz gazete ofisini temizleyeceğiz. Bekle ki gelsin Tayfun. Sonra elinde yeni tarz bir temizlik kovasıyla geldi. İşimizi kolaylaştırır, “baksana çok güzel” diyerek gülümsüyordu. Niye geç kaldın bile diyemedim. El ele temizledik ofisi. Çok becerikli olduğumuza karar vermişti.

Hep çalışkandı Tayfun devamı


Dinmeyen Bir Islık Sesidir Yaşamak

Ape Musa (Musa Anter)Siverekli bir kız, “Kımıl” zararlısı tarafından samana döndürülmüş bir torba buğdayı çerçiye götürüyor, çerçi buğdayın işe yaramadığını görünce, buğdaya karşılık mal veremeyeceğini söylüyordu.

Kızcağız da yüzyıllardır gelenek olduğu üzere, üzüntüsünü bir türküyle dile getiriyordu: devamı