Halim ÇERKESArtvin Cerattepe Direnişi

Artvin Cerattepe direnişiArtvin-Cerattepe de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding bakır madeni işletmesi için “ruhsat’’ almış durumda. Ancak ruhsat için gerekli olan olumlu ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporuna sahip değil. devamı