Büyük İnsanlık

Büyük İnsanlık

Komünist şair Nazım Hikmet, Büyük İnsanlık şiirinde, toplumun ezilen, sömürülen sınıf ve katmanlarını anlatır.

Büyük insanlık gemide güverte yolcusu
trende üçüncü mevki
şosede yayan
büyük insanlık.
Büyük insanlık sekizinde işe gider
yirmisinde evlenir
kırkında ölür
büyük insanlık.
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter
pirinç de öyle
şeker de öyle
kumaş da öyle
kitap da öyle
büyük insanlıktan başka herkese yeter.
Büyük insanlığın toprağında gölge yok
sokağında fener
penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın
umutsuz yaşanmıyor.

HDP, 7 Haziran seçimleri için seçim programının adını “Büyük İnsanlığın Yeni Yaşam Programı” olarak adlandırdı. Doğru da yaptı. Türkiye’nin böyle bir programa ihtiyacı vardı. Aslında “Büyük İnsanlık” kategorisine dahil milyonlarca yurttaş yıllardır AKP’nin yalanları ile yanlış hedeflere yönlendirildiler, din ve milliyetçilik temelinde yanlışa inandırıldılar. Zaten burjuvazinin kasten geniş halk yığınlarını eğitimsiz bırakmak için doksan küsur yıldır çarpık geliştirdiği eğitim politikalarını İmam Hatip Okulları düzeyine indirdiler. Din felsefesini kendi amaçlarını gerçekleştirmek için politikalarına alet ettiler. AKP’li olmak ve Erdoğan’a biat etmek onların gözünde İslam’ın şartı oldu. Yurttaşların üzerinde muazzam bir baskı kurdular. Okullarda öğretmenler, camiilerde imamlar, mahalle ve köylerde muhtarlar vasıtasıyla AKP parti teşkilatlarının dışında, devletin sağladığı maddi olanaklar ile korkunç bir örümcek ağı ördüler. Yığınları bu şekilde etkilediler, yalanlarına inandırdılar. Seçim kampanyasında gördük. Devletin tüm maddi ve manevi olanaklarını Erdoğan ve AKP için seferber ettiler. “Tarafsız” Cumhurbaşkanı AKP için oy avcılığına çıktı.

Cumhurbaşkanı’nın “tarafsız” olmasını beklemeyelim. Onu oraya sermaye seçti ve görevlendirdi. Biz işimize bakalım. Tüm bu olumsuz koşullara, fırsat eşitsizliğine karşın milyonların içinden, yanlışa inandırılanlar arasından mümkün olduğu kadar fazla yurttaşı kazanalım. Onlara şu aşamada en doğru olanı anlatalım. Bıkmayalım, usanmayalım. Büyük İnsanlığı, içine hapsedildikleri sahte rüya ve hayallerden uyandıralım, özgürleştirelim, zincirleri kıralım. Seçim öncesi son günleri bu konuda yoğun bir çalışma temposunda geçirelim. En yakınımızdakilere, eş, dost, akraba, komşu, iş arkadaşlarımıza, yolda, kahvede, otobüste, metroda, mahallede, üniversitede, atölye ve fabrikada, HDP’nin Büyük İnsanlık Yeni Yaşam Programını anlatalım. Büyük İnsanlığa umut verelim.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler