“Büyük İnsanlık” Yürüyüşü

“Büyük İnsanlık” Yürüyüşü

Seçime sayılı günler kala Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) seçim bildirgesinin ana başlıklarını birkez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

“Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor. Varlığımızı, kimliğimizi, arzularımızı, ihtiyaçlarımızı tanımıyor, hesaba katmıyor, görmezden geliyor veya bastırıyor. Siyasi iktidarın mutlak üstünlüğünü güvenlik çemberleriyle sarmalarken, doğayı, insanı ve toplumu güvencesiz kılıyor. Piyasayı ve siyasi iktidarı dokunulmazlık zırhına büründürürken, yaşam alanlarımızın tümü üzerinde engelsiz bir denetim kurmak istiyor.

Büyük İnsanlık YürüyüşüHDP ise radikal demokrasi mücadelesi veriyor. Bu demokrasi anlayışı, halkın kendi hayatı üzerinde örgütlü bir güç olarak gerçek iktidar haline gelebilmesini hedefliyor. Toplumun güçlenmesini eşitlik, özgürlük ve eşit yurttaşlığın temeli olarak görüyor. Toplumu, üretim ve çalışma koşulları üzerinde söz ve karar sahibi yapmayı amaçlıyor.

Toplumun ve insanın, sermayenin ve siyasi iktidarın mutlak tahakkümü altında ezilmesine karşı direnç üretemeyenler demokrasiye erişemez. Toplumun her bir öğesinin varlık ve yaşam koşullarının toplumun tümü tarafından güvence altına alındığı bir yeni yaşamı inşa etmek için gerçek demokrasiye ihtiyacımız var.

Toplumun güçlendirilmesi, o toplumun ezilen, yok sayılan, görmezden gelinen kesimlerinin güçlendirilmesidir.

İşçilerin ve emekçilerin işyerlerinde iş cinayetlerine karşı iş güvenliğini sağlama hakkıdır.

Bütün halkların kendi anadilleriyle, kendi kimliklerini ve kültürlerini demokratik özerklik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirme hakkıdır.

Kadınların erkek egemenliğine ve şiddetine karşı mücadelede desteklerinin çoğaltılmasıdır.

Gençlerin bugün ve gelecek korkusundan kurtulmasıdır.

İşsizliğin, yoksulluğun sürdürülebilir değil sona erdirilir olmasıdır.

Kimliklerimizin birbirimize tehdit olmadığının anlaşılmasıdır. Devletin işinin bizlere kimlik dayatmak olmadığının kavranmasıdır.

Doğanın bir hammadde değil yaşamın kendisi olduğunun ortak kabulüdür.

İşçinin grev hakkıdır, kadının görünmeyen emeğinin görünür kılınmasıdır.

Alevi’nin cemevidir, parasız eğitim ve sağlıktır; nitelikli, kamusal, laik, bilimsel, anadilinde eğitimdir.

İnsan onurunu zedelemeyen koşullarda yapılan ulaşımdır, barınma hakkıdır.

Toplumun temelinin güçlendirilmesi ancak güven ekonomisinin inşası ile mümkündür. Bireyin kendisini toplumun güvencesi altında hissetmesinin sağlanması güven ekonomisinin esasıdır.

Bugün kaygısının ve yarın korkusunun olmadığı günlerin arifesindeyiz. Türkiye halklarını “Yeni Yaşam”ı birlikte inşa etme yolunda, HDP saflarında buluşmaya ve birleşmeye, HDP’yi büyütmeye çağırıyoruz.”

HDP seçim bildirgesinde aşağıdaki tüm başlıklar ayrıntılandırılarak kitapçıkta geniş olarak yer alıyor. Bu başlıkları sıralarsak:

 • DEMOKRASİ
 • DEMOKRATİK ANAYASA
 • SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM YASASI
 • YARGI REFORMU
 • BASIN, İLETİŞİM VE BİLİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
 • DEMOKRATİK ÖZERKLİK VE YEREL DEMOKRASİ
 • KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜM SÜRECİ
 • EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ, BARIŞÇIL DIŞ POLİTİKA
 • İNSAN HAKLARI
  • Cezaevleri
  • Geçmiş ve Hakikatlerle Yüzleşme
  • Zorla Yerinden Edilenler ve Zorunlu Göç
  • Koruculuk Sistemi Kaldırılacak
  • Vicdani Ret Hakkı
  • Nefret Suçları
 • HALKLARA EŞİTLİK, İNANÇLARA ÖZGÜRLÜK
 • KADINLAR, HAYAL EDELİM ÇÜNKÜ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ
 • EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜĞÜN YEŞERDİĞİ YENİ BİR YAŞAMI GENÇLER KURACAK
  • Özerk ve Demokratik Üniversite; Cinsiyet Eşitlikçi, Engelsiz Kampüsler
  • Gençlere Hayatın Her Alanında Eşit Söz ve Karar Hakkı
 • LGBTİ’LERİN EŞİT, ÖZGÜR VE ONURLU YAŞAM HAKKI
 • EKONOMİ
  • HDP ile Güvenceli Yaşama
  • Güvenceli Yaşam Ekonomisi
  • Tarımda Kendine Yeterlilik
  • Yaşanası Kentler, Sağlıklı Konutlar
  • İnsan Odaklı Ulaşım
 • EKOLOJİ
  • Hayvanların Hakları Var
 • GÜVENLİ İŞ, GÜVENCELİ GELECEK, İNSANCA YAŞAM
  • Taşeron Sistemi Kaldırılacak, Ev İşçileri İş Yasası kapsamına Alınacak
  • Mevsimlik İşçiler Korunacak ve Göçmen İşçilerin Hakları İyileştirilecek
  • Madenlerde Ölümler durdurulacak
  • Kamu Emekçileri Güvenceli Olacak, Kamu Emekçilerinin Hak Kayıpları Telafi Edilecek
  • Çalışırken Ölmeye, Hastalanmaya Son Verilecek
  • Çocuk İşçiliği Önlenecek, Genç İşçiler Desteklenecek
  • Emekten Yana Ücret Politikası
  • İşsizlikle Mücadele
  • Kadın Emeği
 • SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
 • SOSYAL YARDIM DEĞİL SOSYAL HAK
  • Engelliler ve Bakıma İhtiyaç Duyanlar Desteklenecek
  • Göçmenlere İnsana Yaraşır Muamele
  • Emeklilere İnsanca ve Onurlu Yaşam
  • Çocuk Hakları Korunacak
 • EĞİTİM
 • SAĞLIK HAKTIR
  • Uyuşturucu ve Madde bağımlılığı ile Mücadele
 • KÜLTÜR VE SANAT
 • SPOR

Konuyla ilişkili diğer makaleler