Birleşik Metal İş Gebze Şube Kongresi’nin ardından...

Birleşik Metal İş Gebze Şube Kongresi’nin ardından...

Birleşik Metal İş (BM) Gebze Şube Kongresi 17 Ekim 2015 tarihinde yapıldı.

Gebze Holiday-İnn Otel’de gerçekleştirilen kongreye 200’ü aşkın delege katıldı. Kongrede Divana Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Kocaeli Şube Başkanı Hami Baltacı, İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek ve İstanbul 1’Nolu Şube Başkanı Yusuf İkisivri getirildi.

BM Gebze şubesinde 25 fabrikadan 5250 kayıtlı üye bulunuyor.

Şube yönetimine aday olan iki liste seçimlere katıldı. Mevcut şube yönetiminin başkan adayı Necmettin Aydın’ın listesi ile Sarkuysan baştemsilcisi Selçuk Çiftçi’nin listesi yarıştı.

Açılış konuşmalarında genel değerlendirmeler yer verildi.

Daha sonra, her iki listenin başkan adayları ve 23 delege söz alarak konuştu. Sendika içi sorunlar dile getirildi.

Gebze şubesi BM’nin en büyük şubesi olma özelliğini taşıyor. Büyük metal direnişinin de merkezlerinden biri konumundaydı.

BM Gebze şubesine bağlı Yücel Boru, Çayırova Boru, Sarkuysan, Arpek, Kroman Çelik ve Cengiz makinada greve çıkılmıştı.

Alstom, Schneider Elektrik, Dost El Makina da ise işverenler MESS’ten ayrılarak BM ile toplu sözleşme imzalamıştı.

Geçmiş dönem değerlendirmesinde en büyük eleştirel yaklaşım greve çıkan Kroman Çelik, Sarkuysan ve Cengiz Makina delegelerinden geldi. İşçiler, grev erteleme kararına rağmen, fiilen greve devam etme kararının sendika yönetimince bastırıldığını dile getirdiler. Kroman Çelik baştemsilcisi Temel Fidan, kongre başkanlık divanına seçilen Adnan Serdaroğlu’nun, kendilerine, fabrikadaki işçilerin kararına uygun bir karar verileceğini söylediğini, ancak grev pankartının kendilerine danışılmadan indirildiğini söyledi.

Diğer bir eleştiri konusu da işten atılan işçilerle ilgiliydi. Schneider fabrikasındaki işten atmalara karşı gerekli direncin gösterilmediği ifade edildi. İşverenin sendikaya bildirdiği 90 kişilik listenin 63’e indirilmiş olmasının bir başarı olmadığı belirtildi.

Şube sekreteri Hasan Gencay, Schneider temsilcileriyle bu durumun görüşüldüğünü kararın buna göre alındığını açıkladı.

Muhalif listenin delegeleri de, sendikanın öncülük etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Sendika içi demokrasinin geliştirilmesi gerektiği ve işyerleri için alınacak kararların mutlaka işyerindeki işçilerle ortaklaşa alınması gerektiğinin vurgulanması kongrenin öne çıkan yanıydı.

Muhalif liste, sendika içi demokrasinin geliştirilmesi durumunda, BM’nin işkolundaki tüm işçileri kapsayabileceğini anlattılar. Türk Metal (TM)’den ayrılan tüm işçilerin BM’de örgütlenmesinin olanaklı olduğunu ifade ettiler. Bunun niçin olmadığının sorgulanmasını istediler.

Mevcut yönetim ise, bu süreçte üye sayılarının %35 oranında arttığını ve bunun bir başarı olduğunu savundu.

Seçimleri mevcut şube yönetimi 119 oy alarak kazandı. Muhalif liste 90 oy aldı.

16 delegenin oy tercihinin değişmesinin şube yönetimini değiştirebileceği de görülmüş oldu.

Her iki listenin de özgür bir ortamda kendini ifade edebilmesi açısından kongrenin önemli kazanımlara yol açacağını görmek gerekiyor.

İşçilerin sendika yönetiminde görev almak için istekli olması ve direnişin yükseltilmesi talebinin dile getirilmesi, önümüzdeki dönemde sendikal mücadelenin daha yaygın ve örgütlü bir şekilde süreceğinin işareti oldu.

TM’in tabanından yükselen istifa zinciri ve sendika seçme özgürlüğü talebinin işçi sınıfı tarafından öne çıkarılması ile başlayan sürecin, mevcut tüm sendikal yapıların içinde hissedilecek bir sendika içi demokrasi talebiyle birleşmesi metal direnişinin kazanımlarından biri oldu.


Konuyla ilişkili diğer makaleler