Tarih

Gelenekten Geleceğe 1 Mayıs

1 Mayıs

“Amele kardaşım, yoldaşım, arkadaşım! Bir Mayıs gününü sana tebrik eylerim.

Bu gün mefkûremiz henüz çocuk halindedir. Âti, o koca saadet-i beşer sizindir…
Mecmuamız, 1 Mayıs bayramını umum cihan amelesine tebrik etmeyi,
kendisine en büyük şeref bilir…”
devamıSUİKASTININ 100. YILINDA KARL LİEBKNECHT: ESAS DÜŞMAN, KENDİ ÜLKEMİZDEDİR!

Karl LiebknechtHer ne kadar ayırmak kolay olmasa da biz Karl Liebknecht ile hatta onun da bir sözü üzerinden savaş yıllarına gidelim: “Esas düşman kendi ülkemizdedir!” Kimdir bu düşman? Neden 'esas'tır?

İster başkentlerden top sesleri duyulsun, ister uzak diyarlardan sessiz çığlıklar yükselsin, savaş kapıya dayandığı zaman, şovenizme göğüs gerebilecek devrimcilere kolay rastlanmıyor. Hele bir de dünya tarihinin görüp görebileceği belki en vahşi paylaşım savaşının kirli rüzgarları esiyorsa, bunu başarabilenler uzaktan yapayalnız görünüyor. devamı


Aram Pehlivanyan’ı (A. Saydan yoldaş) Saygı ile Anıyoruz

Aram Pehlivanyan (A. Saydan)Aram Pehlivanyan, 1 Ağustos 1917’de (nüfus tezkeresine göre 9 Temmuz 1333’te) İstanbul Üsküdar’da doğdu. Yeni Mahalle, Boyacı Artin Sokak, Hane No: 6’da kayıtlı ailenin altıncı ve son çocuğuydu. Evleri Bağlarbaşı yakınındaydı. Çocukluğu Üsküdar’da ve ailesinin dedelerden kalma çiftliğinin bulunduğu Küçük Çamlıca’da geçti.

İlköğrenimini Üsküdar Nersesyan-Yermonyan (1932), ortaöğretimini Galata Getronagan (1938) Ermeni okullarında, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı (1949). devamı


Zimmerwald Konferansı’nın 100. Yılında Savaş ve Enternasyonalist Tutum (2)

 

Savaşın Osmanlılar Açısından Sonuçları

1. Paylaşım savaşı ülkemize, savaşın bütün cephelerinde birbirinden ağır yıkım ve kırım getirmiştir. Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk paşaları için savaş tam bir ihanet, beceriksizlik ve dudak uçuklatacak hezimetlerle doludur. Çanakkale’den Sarıkamış’a kadar uzanan bir ihanet ve ikili oynamanın getirdiği kan gölü....Bedelini Anadolu köylüsü ödemiştir. devamı


Zimmerwald Konferansı’nın 100. Yılında Savaş ve Enternasyonalist Tutum (1)

Spartakusbund'un savaşa karşı afişi1880’li yıllarda Avrupa’da yükselen iki rakip emperyalist ülke kılıçlarını bilemeye başlamıştı. Üç yüz yıldır dünyanın her yerinde ticaret kolonileri kurmuş İngiltere ile Siemens ve Bessemer tipi yüksek fırını bulup demir çelik işleme teknolojilerinde büyük ilerleme kaydetmiş Almanya... Sanayi devriminin ardından ortaya çıkan devasa hammadde ve enerji ihtiyaçları için her ikisi de gözlerini Asya, Afrika ve Ortadoğu uluslarının yeraltı-yerüstü zenginliklerine dikmişti. İtalya, Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası da kurulmakta olan ‘‘kurtlar sofrasını’’ görüp kendi hazırlıklarını yapmaktaydı. devamı