Şubat 2016

Artvin Cerattepe Direnişi

Artvin Cerattepe direnişiArtvin-Cerattepe de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding bakır madeni işletmesi için “ruhsat’’ almış durumda. Ancak ruhsat için gerekli olan olumlu ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporuna sahip değil. devamıOnbeşler’in Katli ve Güncel Mücadele

Türkiye Komünist Partisi Yok Edilemez!

Türkiye Komünist Partisi kurucuları ve ilk Merkez Komitesi üyeleri, Genel Başkan Mustafa Suphi, Genel Sekreter Ethem Nejat dahil Onbeş yoldaşımızın kemalist burjuvazi tarafından katledilmelerinin üzerinden 95 yıl geçti. devamı


Her Yer Direniş Her Yer Kavga Ama!

Barikatlar kuruluyor dört bir yanda, dört bir yanda yumruklar havada direniyor ülke.

Bir yanda Kürt illeri, diğer yanda Artvin Cerattepe direniyor!

Bir yanda egemen sermaye devleti, diğer yanda yaşam haklarını savunan halk!

Bir yerde doğanın yeşili doların yeşiliyle savaşıyor!

Öte yanda halk faşizmin kanlı boyasına karşı!

Sınıf da boş durmuyor elbet!

Kavga sesleri geliyor dört bir yandan.. devamı


“Tanrılar” Çıldırmış Olmalı..!

Gazetemizin 15.04.2015 tarihli sayısındaki yazımın girişimde, “Tarih boyunca çok farklı uygarlıklara yurt olmuş bu kadim Anadolu coğrafyasında, her topluluk ve uygarlığı bir ‘Tanrıkral’ yönetegelmiştir.” demiştim ya, işte son “Tanrıkral” da şu zamanda bizi -sözüm ona- yönetiyor. devamı


Kürt Halkının Özgürlüğü İçin...

Burjuvazinin devleti “içerde” Kürtler’e karşı, “dışarıda” ise PYD’ ye karşı alarmda. Alarm ne demek? Resmen savaştadır. Bölgenin halkı, evler, binalar, dağlar, taşlar, bitkiler, hayvanlar ve bütün doğa savaşın bombardımanı altında. Ülkemizde ve Ortadoğu Bölgesi’nde emperyalist güçler ve işbirlikçileri tarafından başlatılan savaş yayılıyor. Savaş bölgede yaşayan herkesi ve bütün komşu ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. devamı


Zafer Botan Halklarının Olacaktır

NATO’nun en büyük ikinci ordusu aylardır tankları, topları, obüsleri ile en seçkin birimleri olan “Mavi bereli, SAS, Bordo Bereli, Jandarma Özel Harekat”ı ile onlarca kadın, çocuk, yaşlı, genci katletti. Ancak aylar sonra Cizre’ye girebildi. Bu, halkın gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteren bir ölçüdür. Bu, herkesin halkın gücü konusunda ölçü alması gereken toplumsal ve tarihsel bir olaydır. devamı


AB’nin Türkiye Stratejisi

“AB uzun zamandan beri ilk kez ciddi varoluş sorunlarıyla boğuşuyor. Geleneksel olarak kıta Avrupa’sından ziyade, ABD’ne yakın olan Britanya AB üyeliğinden çıkış şantajıyla Federal Almanya karşısındaki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. devamı