“Reno İşçisi Metal İşçilerine Önderlik Etmelidir!”

“Reno İşçisi Metal İşçilerine Önderlik Etmelidir!”

İşçi Temsilcisinin Sorularına Birleşik Metal-İş’in Yanıtları...

Toplantımızı OYAK – RENAULT Fabrikasında işçi önderlerinden Sadık Çakır’ın Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticileri ile yaptıkları bir görüşmenin tutanağını işçi arkadaşlarına aktarmak için kaleme aldığı bilgilendirme yazısını dikkatlerinize sunuyor, Sadık Çakır arkadaşa teşekkür ediyoruz.

Sevgili Arkadaşlar;

14 Temmuz Salı günü Merinos K. M. deki Birleşik Metal Sendikası Yöneticileri ile yapılan görüşmenin özeti sadeleştirilerek aşağıdaki gibidir;

İşçi temsilcilerinin sorusu: Birleşik Metal’in diğer sendikalardan farkı yok mudur? Al birini vur ötekine deyimi yerinde ise hepsi aynı mıdır? Siz kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birleşik Metal demokratik bir sendikadır. Demokratik bir sendika olmak demek, devletten, sermayeden ve siyasal partilerden tümüyle bağımsız olmak ve üyelerinin karar ve yönetme süreçlerine tanımlanmış mekanizmalar yoluyla katılmaları demektir.

Üyeler demokratik bir sendikada sendikanın kararlarına ve yönetimine sadece seçim yolu ile değil, “kurul” ve “komiteler” aracılığıyla katılırlar.

Demokratik olmanın bir diğer özelliği ise bürokratik bir yapının olmamasıdır. Yani Yöneticiler ve Temsilciler asla Atama ile görev yapmamaktadır. Olmazsa olmaz kural kesinlikle Seçimdir... Kapısı üyelerine açık olmayan, üyelerin karşısında ceketlerinin önünü iliklediği, yaptığı işi işçilerin görevlendirdiği bir işçi olarak görmeyen bir meslek ve gelir kapısı olarak gören ve işçilerden çok farklı bir hayat süren, işçiye yabancılaşmış, işçileri küçümseyen bürokrat sendikacı anlayışı biz işçileri temsil edemez.

Birleşik Metal’de üyeler kendi temsilcilerini, yöneticileri seçerler, başta toplu iş sözleşmesi olmak üzere kendilerini ilgilendiren kararlara kurul ve komiteleri aracılığıyla katılırlar. Bu Kurul oluşumu sizdeki çalışan sayısındaki gibi 1000+ iş yerlerinde her 40 çalışana 1 kurul üyesi temsil edecek şekilde oluşturulur... Onların onayı olmadan sözleşme teklifi, taslağı vs. hazırlanamaz, sözleşme imzalanamaz.! Sözleşmeye 4 ay kaldığında kurul harekete geçer. En az iki defa olmak üzere tabanın karar oylaması çoğunluğuna göre karar mekanizması çalıştırılır...

İşçi temsilcilerinin sorusu: Birleşik Metal’in aidatlarının terör örgütlerine gittiği söyleniyor. Doğru mu? Fotoğraf karelerinde malum kişiler niçin yer alıyorlar ve neden hep en ön saftalar?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Bu yalan, metal işçilerinin Birleşik Metal’de birleşmesini engellemek için söyleniyor.! Sendikanın kendi denetiminin olduğu, (Devlet denetleyicisi, Yeminli Mali Müşavir denetleyicisi, Özel denetleme şirketleri ve iç denetleme) banka hesaplarının denetim altında bulunduğu bir durumda bu nasıl mümkün olabilir? Mümkün olsa mücadeleci bir sendikayı şimdiye kadar ortadan kaldırmazlar mıydı? Çamur at izi kalsın mantığındaki kara, çirkin ve ahlaksız propaganda mücadelemizin önünü kesmek ve sizlerin bizlere katılmasını engelleyecek pis bir eylemdir.! Sermaye patronları ve yandaş sendikal anlayış sizlerin manevi ve milli duygularınızı şimdiye kadar hep bu zihniyetle uyutmuş emeğinizi, ekmeğinizi ve haklarınızı elinizden almışlardır.! Ayrıca bu zihniyet neden Cumhuriyet Savcılarına iki satır bir dilekçe yazmamışlardır? Birleşik Metal Yöneticileri ve Temsilcileri her platformda, her köşe başlarında, her toplulukta, her semtte ve toplulukta, kısacası çarşıda, pazarda başları hep dik gezmişlerdir! Böyle bir onursuzluğun içinde bulunsaydık eğer toplum ve mahalle baskısı bizlere en ağır yaptırımları uygulamaz mıydı?

İşçi temsilcilerinin sorusu: Sendikanın aidatı ne kadardır? Düşürülecek mi?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birleşik Metal’in aidatı sizdeki gibi yüzde 3.3 değil, brüt çıplak ücretin yüzde 3 oranındadır. Aidatın düşürülmesi ve yükseltilmesi konusu merkez genel kurulunun yetkisindedir. Aidat oranı tartışılabilir, ancak esas tartışmamız gereken nokta aidatların, işçilerin çıkarları için kullanılıp kullanılmadığıdır. Kesilen aidatlar ile yapılan yatırımların bir ot bile yetişmeyen toprak parçalarına değil işçiye hitap edecek yatırımlarla olmalıdır. Bakın arkadaşlar; MESS, sizlerin önderliğinde gerçekleşen bu son süreçte kişi başına 5 bin lira para dağıttı. Bu büyük bir rakam. MESS’le mücadele edilecekse aidatların bu mücadele de fon haline getirilmesi aidat oranından daha önemli bir sorundur. Ayrıca yapılan son yasa değişikliği ile sendikaların bütçeden grev fonu oluşturması engellenmiştir.! Bu kanun MESS’i kapsamamaktadır. Bu aksiyon sermaye patronlarınca işçilerin önünü kesmek için yaptırılan bir eylemdir.

İşçi temsilcilerinin sorusu: 2017 sözleşmesinden önce BOSCH’la aramızdaki farkın kapatılacağını işveren söylüyor? Bu doğru mu?

Reno İşçisi Metal İşçilerine Önderlik EtmelidirBirleşik Metal-İş’in yanıtı: Hayır. İşverenler ve MESS sorunu zamana yayarak çözeceklerini zannediyorlar. İşçilerin taleplerini sürekli erteleyerek, verdikleri hiçbir sözü tutmayarak işçilerin direnişini kırmak niyetindeler. Sizlerde farkındasınız ki verdiği sözler, ettikleri yeminler akşamdan sabaha değişmektedir.!

Renault işçisi Birleşik Metal’de birleşirse, 2017 sözleşmesi grup sözleşmesi tarihine geçer. MESS dayatma yapamaz, sözleşmenin kaderini Birleşik Metal ile birlikte Renault işçileri belirler. Renault işçisi yalnız kendisini kurtarmayı değil, metal işçilerine önderlik etmeyi önüne koymalıdır. Bugüne kadar yapılan eylem ve etkinlikler diğer işçiler için, bizler için öğretici dersler içeriyor. Sizlerin önderliğindeki 15-27 Mayıs eylemleri sayesinde bizlerin de masaya oturduğu toplu sözleşmelerde patronların kimi MESS ten ayrılarak, kimi ise ek protokoller düzenleyerek istediğimiz rakamları almamızı sağlamış bulunmaktasınız! Bu sebeple sizlere teşekkürü bir borç bilerek, aynı çatı altında toplandıktan sonra ahde vefa borcumuzu ödeyeceğimizi belirtmek isteriz..

İşçi temsilcilerinin sorusu: Türk Metal, bizim mücadele taleplerimizin karşısına hep yasaları çıkarıyordu. Siz de aynısını yapacak mısınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Renault işçisinin yürüttüğü mücadele yasaları aşmıştır. Toplu sözleşmenin sonundaki grev hakkını, toplu sözleşme bittikten sonra kullanmış, 13 gün grev yapmıştır. Yasal grevler ertelenebilmiş, ancak sizin greviniz ortadan kaldırılamamıştır. Örgütlü güç sağlanabildiği, BİRLİK korunabildiği sürece yasalar işçilere tabi olur...

İşçi temsilcilerinin sorusu: İşten çıkarmalar olursa ne yapacaksınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Bu soruyu bize sormanız garip. Siz bunun yolunu buldunuz. Turnike nöbeti dediğimiz eylem türünü geliştirip tüm işçilere armağan ettiniz. İşverenler ve MESS toplu izinler döneminde kitlesel işten çıkarma hazırlıkları yapıyorlar. Bizlerin buna yönelik yöntemler geliştirmemiz gerekiyor.

İşçi temsilcilerinin sorusu: Siyasal partiler sizin eylemlerinize niye geliyor? İşçileri ilgilendirmeyen meselelerde niye açıklama yapıyorsunuz?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Birleşik Metal İş, devletten, sermayeden, siyasal partilerden bağımsız bir sendikadır. İşçi hakkını savunmak için CHP’yi de işgal etti, AKP’yi de. Biz kararlarımızı kendi kurullarımızda alırız, kararlarımızın önceliği işçilerin çıkarıdır. İşçilerin ihtiyacından daha büyük bir yasa tanımayız.

Bizim yürüyüş kortejlerimizde sadece bizim bayrak ve flamalarımız taşınır. Aramıza kimseyi de sokmayız.

Yasal mitinglere tüm vatandaşlar katılabilirler. Yasal siyasal partiler bu mitinglerde kendi flamalarını taşıyabilirler. Bu demokrasinin bir gereğidir. Bizim onlarla hiçbir bağımız yoktur ama onlara da müdahalede bulunamayız.

Kendi toplantılarına Başbakanı çağırıp, üyelerine alkışlatanlar gibi davranmıyoruz.!

Bütün hayatı üreten işçileri ilgilendirmeyen hangi konu olabilir ki? Çevre, vergi, devlet kaynaklarının nerelerde kullanıldığı (eğitime mi, sağlığa mı, yoksa başka kalemlere mi harcama yapıldığı) işçilerin hayatını doğrudan ve dolaylı ilgilendirir ve sendikaların bu konularda görüş bildirmesi gerekir. Sadece ücret sendikacılığı insanca yaşamak ve çalışmak hedefi olan sendikacılıkla bağdaşmaz.

Ağır sanayi kapsamından çıkarıldık. Oysa çalışma koşullarımız çok ağır.

İtibari hizmet süresi denilen uygulamanın kapsamı Anayasa Mahkemesinin bir kararıyla oldukça genişlemişti. İşveren örgütleri ve hükümet yaptıkları yasal bir düzenleme ile kapsamı eskisinden de daha dar hale getirdiler. Tek tek yapılan işin özellikleri temelinde talepte bulunmak mümkün. Bunu yaptığımız ve kapsam içine aldığımız işler var. Ama her bir somut olayı ayrı ele almak gerekir...

İşçi temsilcilerinin sorusu: Pazartesi günü gerçekleşen şiddet eylemini nasıl açıklayacaksınız?

Birleşik Metal-İş’in yanıtı: Son dönemlerde ülke genelinde Birleşik Metal Sendikamıza rağbet artmış ve gerçek sendikal anlayış geçmişteki gibi gün yüzüne çıkmıştır. Elbette ki bunun önüne geçmek için çeşitli aksiyonlar gerçekleşecekti! 12 Eylül Darbesi öncesi 200 bin civarı olan sayımız bir gecede işçilerin haberi olmadan yandaş sendikaya Patronlar ve Hükümet işbirliği ile geçirilmiştir! Koç’un dönemin lideri Kenan EVREN’e yazdığı mektup gerçeği ve sahtekarlığı bütün çıplaklığı ile açıklamaktadır! İşte bizleri itham ettiği terör suçlamaları aslında kendileri tarafından marjinal grup veya örgütlerce gerçekleşmekte ve devamı olacak benzer eylem ve hareketleri fazlasıyla beklemekteyiz...

Arkadaşlar;

Zaman her şeyin ilacı olduğu gibi gerçeklerin birgün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır...

Bağlamak ve sonlandırırsak;

Sağladığınız birlik beraberliğinizi şu veya bu şekilde asla bozmayın...Bu birlikteliğinizi bizlerle taçlandırmanıza hazırız ve bu güce sahibiz...Lider karakteriniz ile ülke ve dünyaya örnek davranışlar sergilediğinizi unutmayın...Evrensel olarak kitle, kuruluş ve otoritelerce eğitici ve öğretici pozisyonlarınızın izlendiğinin farkına varın! Sermayenin ve siyasi iktidarın oluşumunuza engel olabilecek hamleleri geçmişteki örneklerinden anlaşılacağı üzere muhakkak olacaktır ve olmaktadır...

Direnişin kalesi Onurlu Oyak Renault işçilerine selam olsun...

Sadık ÇAKIR


Konuyla ilişkili diğer makaleler