Bir İşçinin Gözüyle...Terörist kim?

Bir İşçinin Gözüyle...Terörist kim?

Ekonomik olarak egemen olan burjuvalar ve onların devlet örgütü, örgütlü yapısı ile bir terör örgütüdür. Bu kapitalist ve emperyalist devletler; uluslar ve azınlıklar, işçi sınıfı ve emekçi halklar üzerinde baskı ve sömürü aracıdırlar. Ve bundan dolayıdır ki teröristlerdir.

Sömürü ve baskıyı gerçekleştirmek için çeşitli metodları vardır. Bunlar aracılığıyla iktidarlarını sürdürürler. Bu sömürüyü daim kılmak için burjuva devletlerin kendi aralarında işbirliği ve işbirlikçileri vardır (kapitalist-emperyalist devletlerin oluşturdukları birlikler). Bunların parlamentoları, orduları, çeşitli partileri, polis teşkilatları, hukuk kurumları tüm bunlar yetmezmiş gibi NATO diye saldırgan, militarist, her an savaşa hazır, modern teknolojik silahlarla donatılmış üst örgütlerini de saymak gerekir. Bu savaş örgütü, ABD ve onun karargahı Pentagon’a bağlı olarak savaş stratejilerini ve konseptlerinin yürütücüsüdür.

Dünyanın en gerici, en işgalci, talancı kanlı devleti ABD ve onların işbirlikçisi burjuva devletleri teröristtir. İletişim çağında güçlü medya organları vasıtasıyla yaptıkları ajitasyon ve propagandalar ile işgal ve terör uyguladıkları ülkelere sözüm ona demokrasi getireceklerini söyleyerek, insanların bir kısmını aptallaştırıp etkisiz hale getirebiliyorlar. Burjuva demokrasisi formeldir, aldatmacadır. Ülkelerinin ve halklarının bağımsızlık ve özgürlüğünü savunan demokrasi, barış, özgürlük ve sosyalizm güçleri, burjuva devletleri tarafından “terörist” ilan ediliyorlar.

SSCB’yi ve diğer sosyalist ülkeleri paraları ve ajanları vasıtası ile yıktılar. İşbirlikçileri Gorbi ve Çar kalıntısı Yeltsin ve ardılları ile Sovyet Parlamentosu’nu bombaladılar. Bu Gorbaçovcular bizde de yeteri kadar vardı. Romanya’da Çavuşeşku’yu ve eşini yargılamadan duvar dibinde kurşuna dizdiler. Yugoslavya devlet başkanını ve konsey üyelerini Lahey’de imha ettiler. Afganistan’ı yerle yeksan edip, Irak işgali ile bu ülkeyi de parçaladılar. Libya’yı, bizim anlı şanlı İslamcıların izni ve dayanışması ile bombaladılar, Kaddafi’yi sokakta linç ettiler. Arap “Baharı” deyip Arapları birbirlerine düşürdüler. Sıra Suriye’ye gelince Esad direndi. Terörist devletler, Esad’ı (Esed oldu) ve Suriye halkını “terörist” ilan ettiler. Suriye’deki cihadcı örgütleri silahlandırıp halkı birbirine kırdırdılar. Suriye halklarının bir kısmı direnmek yerine terörizmi örgütleyen ve destekleyen devletlerin sınırlarına yığıldı ve yabancı diyarlarda kendilerine barınak arıyor.

Durum bu... Bunları yazdığım için ben “Terörist miyim?”...


Konuyla ilişkili diğer makaleler