Sinan DERVİŞOĞLU

SOSYALİZM TARİHİNİN EN ÇOK TARTIŞILAN DÖNEMİ: SSCB’DE SİYASİ TASFİYELER (1937-1939) - YENİ BİLGİLER, FARKLI BİR BAKIŞ (2)

Stalin posterinin taşındığı bir yürüyüş

Bu yazı dizisinin 1. Bölümü gazetemizin 67. Sayısında yayınlanmıştır.

İkinci İddia: “Stalin, Parti içindeki otoritesini baskı ve terörle kurdu ve pekiştirdi”

Bu iddia, Bolşevik partisinin 1924 sonrası tarihinden bihaber olan, parti tarihini sadece yargılama ve tasfiyelerden ibaret sayanlar için anlamlı olabilir. Partideki tartışmaların ve yönetici ekiplerin 1924 sonrasındaki evrimine kısaca bir göz atıldığında, bu iddianın temelsizliği ortaya çıkacaktır. Bu çerçevede, Lenin’in ölüm yılı olan 1924 sonrasındaki tüm Bolşevik Parti kongrelerini, tarihleri, kapsamları ve kararları ile birlikte kısaca gözden geçirelim: devamı


SOSYALİZM TARİHİNİN EN ÇOK TARTIŞILAN DÖNEMİ: SSCB’de Siyasi Tasfiyeler (1937-1939) Yeni Bilgiler, Farklı Bir Bakış

SSCB'de Siyasi TasfiyelerSovyetler Birliği’nde 1937 yılında “Moskova Duruşmaları” ile başlayıp parti içinde ve dışında binlerce kişinin yargılandığı, partiden atılmadan hapse ve idama kadar bir dizi hükümle cezalandırıldığı süreç, o gün olduğu gibi bugün de Dünya Komünist Hareketinin gündeminde merkezi bir öneme sahiptir. devamı


Stalin’in Anısı...

Y. V. StalinTüm dünya komünistleri ve devrimciler, 27 Aralık’ta komünizm davasının yılmaz savaşçısı J.V.Stalin’in doğumunu anıyorlar. Yalnız sosyalizmin tarihine değil, tüm 20.yüzyıl tarihine damgasını vuran ve hala tartışılmakta olan bu sosyalist önderi yeniden anmak ve tartışmak bizler için büyük önem taşımaktadır. devamı

1.3 Milyar İnsanın Elinde Yükselen Kızıl Bayrak: Çin Devrimi Üzerine -1

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı, ülkeyi oluşturan 5 ana ulusal kimliği temsil eder. Büyük yıldız asli unsur olan Han (Merkezi Çin) ulusunu, diğer 4 yıldız da Moğol, Mançu, Tibet ve Uygur uluslarını temsil etmektedir.Bundan 66 sene önce, 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edildi. Gerek 20. yüzyılın, gerekse tüm insanlık tarihinin en önemli devrimlerinden biri olan Çin devrimini incelemek, özümsemek ve tartışmak, tüm ilerici ve sosyalistlerin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır.

20. Yüzyıl Başında Çin’de Devrimci Hareket: Yurtseverlikten Sosyalizme devamı


Hiroşima’ya Atom Bombası Niçin Atıldı?

1 Eylül Uluslararası Barış Gününü kutladığımız bu günlerde, nükleer yarışı başlatan ve atom savaşını insanlığın üzerinde bir tehdit olarak yaratan kritik bir olayı, 1945 Ağustos’unda Hiroşima’nın ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasını analiz etmek büyük önem taşımaktadır.

Resmi Açıklama devamı


1789 Fransız Devrimi'nin öderleri

Devrimler Çağının Şafağı: 1789 Büyük Fransız Devrimi

14 Temmuz’da 227. Yıldönümünü kutladığımız 1789 Büyük Fransız Devrimi, sadece demokrasi, parlamento, insan hakları gibi temel konularda bir çığır açtığı için değil, aynı zamanda sol düşüncenin, sosyalist fikirlerin de ilk olarak filizlendiği bir olay olduğu için tüm ilericileri ve devrimcileri yakından ilgilendirmektedir.

1789 Öncesi Burjuva Devrimler devamı


Adı Çağlar Boyu Yaşayacak... ESERLERİ DE...

Karl MarxBu sene Mayıs ayında dünya proletaryasının büyük öğretmeni, ölümsüz düşünür ve devrim savaşçısı Karl Marx’ın 187. doğum yılını kutluyoruz. Onun hayatını ve eserini anmak, “sosyalizm öldü” yalanının ve küstahlığının yaygınlaştığı günümüzde, daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

İlk yıllar ve Hegelci Dönem devamı