Murat CEYİŞAKARKemalizm ve Korporatizm

Ülkemizin ve Doğu toplumlarının ekonomik gelişim tarihinin birbirinden farklı açılardan inceleyen bir dizi tarih tezi vardır. İbni Haldun’un ‘‘Mukaddeme’’sini saymazsak, Türkiye dahil, doğu toplumlarındaki ekonomik ve toplumsal gelişimi Batı Avrupa’nın klasik kategorilerine sokamayınca onları ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı) olarak daha sonra incelemek üzere bir yana bırakan Karl Marx’ın yüzeysel çalışması kadar bile isabetli etkiler yaratan bir eser yoktur. 19. devamı


İslam’da Ganimet, Şehitlik ve Cennet

“...Kıyıda kendini bir odun yığınında yaktı ve çok renkli kuşlar yükseldi küllerinden, Ruhu Sabah Yıldızı oldu.” (1)

Bedir Savaşı’ndaki az sayıda Medineli Müslüman’ın Mekkeli Kureyşlileri ağır bir yenilgiye uğratması üzerine Muhammed’in, “Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” ayetinin (Hacc Suresi, 39) geldiğini açıklaması ve bunun kendisini daha sonraki savaşlar için de bağladığını düşünememiş olması tabii ki imkânsız. Nitekim kısa bir süre sonra, Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerin intikamını almak isteyecek olan Kureyşlilerle Uhud Dağı’nın eteklerinde giriştikleri savaşta işler, Peygamber’in ve arkadaşlarının bekledikleri gibi gitmemişti (ve ağır bir yenilgiye uğradılar). devamıZimmerwald Konferansı’nın 100. Yılında Savaş ve Enternasyonalist Tutum (2)

 

Savaşın Osmanlılar Açısından Sonuçları

1. Paylaşım savaşı ülkemize, savaşın bütün cephelerinde birbirinden ağır yıkım ve kırım getirmiştir. Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk paşaları için savaş tam bir ihanet, beceriksizlik ve dudak uçuklatacak hezimetlerle doludur. Çanakkale’den Sarıkamış’a kadar uzanan bir ihanet ve ikili oynamanın getirdiği kan gölü....Bedelini Anadolu köylüsü ödemiştir. devamı


Zimmerwald Konferansı’nın 100. Yılında Savaş ve Enternasyonalist Tutum (1)

Spartakusbund'un savaşa karşı afişi1880’li yıllarda Avrupa’da yükselen iki rakip emperyalist ülke kılıçlarını bilemeye başlamıştı. Üç yüz yıldır dünyanın her yerinde ticaret kolonileri kurmuş İngiltere ile Siemens ve Bessemer tipi yüksek fırını bulup demir çelik işleme teknolojilerinde büyük ilerleme kaydetmiş Almanya... Sanayi devriminin ardından ortaya çıkan devasa hammadde ve enerji ihtiyaçları için her ikisi de gözlerini Asya, Afrika ve Ortadoğu uluslarının yeraltı-yerüstü zenginliklerine dikmişti. İtalya, Fransa, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası da kurulmakta olan ‘‘kurtlar sofrasını’’ görüp kendi hazırlıklarını yapmaktaydı. devamı