Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Niğde’de eylem yaptı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Niğde’de eylem yaptı

Hükümet meydanında toplanan kadınlar, adına konuşma yapan Hülya Yıldız, “Kadın cinayetlerinin sürmesine de sebebiyet veren esas eğilim, ‘erkek şiddetini aklamak’ eğilimidir. Bunun en kristalize olmuş şekli ise kadın cinayeti davalarında verilen ceza indirimleridir. İndirimlerin devam ediyor oluşu, cinayet işlemeyi aklından geçiren erkeği rahatlatarak, Ayşe Paşalı’nın katilinde olduğu gibi suça yöneltiyor. Duruşma salonlarında o indirimin masada duruyor olması, adaletsizliğin utanç verici bir boyutunu yaratıyor. Kadın öldüren adamlar, kendi elleriyle öldürüp toprağın altına koydukları, dili dönmeyen kendini savunamaz haldeki kadın kardeşimiz hakkında, indirimden faydalanmak için istediği gibi konuşabiliyor, istediği iftiraya başvurabiliyor. Sırf o indirim o masada durduğu için yapabiliyorlar bunu. Bu durum öldürülen kadın kardeşimizin ailesi nezdinde adaletsizliğin çok uç bir boyutunu yaşatıyor. Bu aileler, evlatlarını kaybetmiş olmanın acısı ile o duruşma salonunda zar zor ayakta duruyor iken, bir de saatlerce evlatlarını elleriyle öldüren adamın yalanlarını, kara çalmalarını dinliyorlar. Ailede, özellikle çocuklarda onulmaz yaralar açan bu insanlık ayıbının ortadan kalkması için, o indirimler o masadan kalkmalıdır. Toplum dediğimiz zaten işte bu ailelerdir, yaralı kadınlardır. Bu yüzden tüm Türkiye Özgecan ile en çok indirimleri konuştu, rahatsız oldu” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun bir eylemiYıldız, “İstanbul Sözleşmesi’nden hareketle, Ceza Kanunu’nun kadına yönelik şiddetle ilgili maddelerinin gözden geçirilip güncellenmesi hukuken de zorunludur. Kadın cinayetlerinde devreye 2 temel mevzuat girer; bunlardan ilki 6284 sayılı Koruma Kanunu, Sözleşme ışığında güncellenmiştir. Ancak ikincisi Ceza Kanunu’na dokunulmamıştır ve bir gün mutlaka yapılması zorunlu olan bu düzenleme daha fazla can kaybı olmadan bir an önce yapılmalıdır. İdam, hadım etme gibi insan haklarına aykırı önerilerin önünü kapatacak olan, evrensel adalete uygun düzenleme indirimlerin kaldırılmasıdır. Bugünlerde öldürülen kadın kardeşimiz Özgecan Aslan’ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet isteniyor, olması gereken ve tüm toplumun ayağa kalkıp meydanlardan haykırdığı talebi de buydu, tüm kadınların ve toplumun bir talebi daha var tüm kadın katillerine indirim değil ağırlaştırılmış müebbet. Bizler kadınların yaşam hakkı için meydanlarda, eylemlerimizle tüm kadınlarla buluştuğumuz gibi önerilerimizin yasalaşması için meclisle de görüşmeler yapıyoruz. Meclis Kadına Yönelik Şiddeti araştırma komisyonuna indirimlerin kaldırılmasını ve Ağırlaştırılmış Müebbeti anlatmıştık, üzerine komisyonun çalıştığını biliyoruz ve takipçisiyiz. Yasa yapıcı meclisimiz ise apar topar tatile girdi” diye konuştu.

Politika / Niğde


Konuyla ilişkili diğer makaleler