Birlik ve Dayanışma

Birlik ve Dayanışma

Bu iki kelime birlikte ifade edildiği zaman anlamı derinleşiyor. Bizim açımızdan da iki yönlü bir önem arz ediyor. Birincisi; BİRLİK VE DAYANIŞMA işçi sınıfı mücadelesi açısından vaz geçilmez kavramlar. Vaz geçilmezin ötesinde sonuç almaya yönelik adım atma niyetinde olanlar için can alıcı bir kavram kombinasyonu. İkincisi; İşçi sınıfının politik örgütü genellikle sendikal, demokratik ve politik çevrelerde BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR  olarak anılır, nitelendirilirler. Bu olgu da bizler için bir gurur kaynağıdır. Başka bir deyişle alamet-i farikamızdır.

Fakat asıl önemli olan bu kavramın hikayesi değil, içeriğine bağlı olarak bugünkü koşullardaki önemidir. Sayıları belki yüzbinlerle anılabilecek olan BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR bugün neredeler, ne düşünürler ve de ne yaparlar? Biz üzerimize düşen görev itibarıyla BİRLİK VE DAYANIŞMACI olarak bu dostlarımızın birkaç on binine ulaşabildik. Birkaç bini ile de okuyucu olarak ve çevre olarak tekrar el sıkıştık. Ancak aslolan tümüne ulaşmak, onların çocuklarına, torunlarına, o çocuk ve torunların arkadaşlarına ulaşmaktır.

BİRLİK VE DAYANIŞMACILAR parçalanan ATOM’un parçacıkları olarak savruldular. CHP’sinden, Yeşiline kadar yaşamın solunda yer alan liberalinden en devrimcisine kadar geniş bir çevreye dağıldılar. Nehrin öte yakasına geçenler de olmadı değil… Fakat işin ilginç tarafı, bu savrulma kendi içinde ayrıca bir birleşme özelliğini de taşıyor. İGD, İLD, İKD, DKD, MADEN-İŞ, BANK-SEN, ASTER-İŞ vb. onlarca kurumun eski üyeleri bugün bütün farklılıklarına rağmen zevkle, neşeyle ve özlemle bir arada olabiliyorlar. Veya mezar başlarında, cenazelerimizde biraraya gelebiliyoruz.

Şimdi biz diyoruz ki, sadece nostalji, cenaze veya mezar ziyareti için değil, bulunduğumuz il ve ilçelerde, semt ve mahallelerde sürekli biraraya gelelim. En az 15 günde bir BİRLİK VE DAYANIŞMA MASALARI kuralım. Çay-kahve içelim, dünyayı, bölgeyi ve ülkeyi değerlendirelim. Bulunduğumuz alandaki sorunları konuşalım. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde dahi olsak, bulunduğumuz yerden nasıl katkıda bulunabilirizi tespit edelim ve harekete geçelim. Bunu yaparken her toplantımıza daha önce hangi gelenekten olursa olsun devrimci ve demokrat dostlarımızı davet edelim, gençleri ve kadınları çağıralım. Hep birlikte yeni bir ruhla ama BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHU ile ülkemizin gelişmelerine müdahil olalım.

Ne dersiniz? İsterseniz önce bunu tartışmak için biraraya gelmekle başlayalım. Haydi Rastgele…

 Politika

 


Konuyla ilişkili diğer makaleler