Aralık 2015

Ayağa Kalkmak İçin...

Şimdi şöyle bir oturun, sırtınızı oturduğunuz koltuğun arkasına yaslayın. İsterseniz bacaklarınızı da tabureye uzatın. Başka hiç bir şey düşünmeyin. Sinirlenmeyin. Bir an için bütün günlük sorunlarınızdan arının. Televizyonunuz açıksa onu da kapatın. Akıllı telefonunuzu sessize alıp uzağınızda bir yere koyun. devamı


Türkiye’nin Demokratikleşmesi için Özerklik

Demokratik Toplum Kongresi’nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Olağanüstü olarak toplanan Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) sonuç bildirgesinde, “Türkiye gerçeğinde demokratik özerkliğe dayalı bir siyasi ve toplumsal sistem yaratmadan Türkiye’nin demokratikleşmesi mümkün değildir. Dünya halklarını ve kurumlarını halkımızın meşru özgürlük talepleriyle dayanışmaya çağırıyoruz” denildi. devamı


Ortak Mücadelenin Gerekliliği

Türkiye Komünist PartisiAKP’nin türlü tezgahlar sonucunda tek başına hükümet kurma durumuna gelmesi, ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerinin kararıdır. Önümüzdeki süreç işçi sınıfı, yoksul emekçi halklar ve özellikle Kürt halkı üzerinde baskı, terör ve imha politikalarının artacağını gösteriyor.

Türkiye’deki tüm gerici, faşist politik güçler – ki Ergenekoncu asker ve sivil güçler buna dahildir – sıkı bir işbirliği içindedir. Tüm baskı ve saldırı planları birlikte tasarlanıp uygulanmaktadır. İşçi sınıfının ve Kürt halkının yıllar süren zorlu mücadeleler ile elde ettikleri tüm kazanımların son kırıntıları geri alınacaktır. devamıİşçi Sınıfının Sendikal Birliği

DİSKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2015 verilerine göre 12 milyon 180 bin 945 işçiden 1 milyon 197 bin 464 işçi sendikalıdır. Görülüyor ki ülkemizde işçilerin çoğunluğu sigortasızdır. Sigortalı işçi sayısı 1 milyon cıvarındadır. Sigortalı olan işçilerin de büyük çoğunluğu herhangi bir sendikaya üye değildir. devamıDanışıklı Dövüş!

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde 3. Kez toplantı geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, işçi sınıfını Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil etti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü. devamı


Sendikaların Göçmenlerle Sınavı

O Mehmet AKYOL HDK Emek Meclisi Üyesi

Ülkemizde yaşayan göçmenlerin sayısı konusunda resmi veriler olmamasına karşın yaklaşık 4 milyon insanın kayıtdışı olarak yaşadığı ve çalıştığı tahmin edilmekte. Başlangıçta göçmenlerin burada geçici olacağı düşünülürken, artık kalıcı oldukları görülmeye başlandı. Bugün artık pek çok işkolu göçmen işçi olmadan işleyemeyecek bir konumda. devamı


Soma Faciasının (İşçi Katliamının) 5. Grup Davası Başladı

Rödovans Sistemi Sorgulanmadan Cinayetler Aydınlanmaz

Soma’da yaşanan iş cinayetinin davaları devam ediyor. 5. grup davası 15 Aralık 2015 de başladı.

Davanın en dikkat çekici yanı sanıkların (İşveren ve temsilcilerinin) ÜRETİM ZORLAMASININ üzerini örtmek istemesiydi. Madende çalışan işçiler ne zaman üretim zorlamasından bahsetse, avukatların itirazlarıyla beraber bir kargaşa havası yaratılarak konu bastırılmaya çalışıldı. devamı