Barış bilinci

Barış bilinci

Kapitalizm savaşlardan besleniyor. Bu her zaman böyleydi. Doğanın, kentlerin, insanların ölümü ve yıkımı umurlarında değil. Hatta işlerine bile geliyor. Bugün Türkiye’de savaş hazırlıklarına, silahlanmaya ve bizzat onyıllardır yürütülen savaşa ayrılan ve harcanan kaynaklar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümüne kullanılsa hepimiz çok daha iyi yaşıyor durumda olacağız. Tabii ki burjuva bir devletin bu kaynakları yine toplumun çıkarına değil, kendi amaçları için kullanacağını çok iyi bilmekteyiz. O nedenle de sadece savaşsız değil aynı zamanda sömürüsüz bir ülke ve dünya için mücadele ediyoruz. Sömürüsüz bir dünya, kapitalistsiz bir dünya demektir. Kapitalistin olmadığı yerde de sömürü olmayacaktır. Sömürünün olmadığı yerde de savaşlar tarihe karışacaktır.

Ülkemizde maalesef barış bilinci yeteri derecede oluşmuş değil. Egemenlerin işine gelmiyor onu anlıyoruz ama devrimci muhalefet barış bilincini neden küçümser, bu anlaşılır değil. Halbuki barış için mücadele ile sınıf savaşımı sıkı sıkıya bağlıdır. Barış için mücadele aynı zamanda sömürüye karşı savaş ile bire bir ilintilidir. Egemenlerin milliyetçi duyguları kışkırtıp ülke nüfusunu savaşa itiraz etmeyecek, hatta destekleyecek konuma getirmek için sürekli ideolojik çalışma yürütmeleri bundan kaynaklanıyor. Savaş eğitimi ailede başlıyor, ilkokulda devam ediyor, kamunun her alanında işleniyor. Meclis konuşmaları, hükümet açıklamaları, gazete ve TV yayınları, her şey ama her şey buna hizmet ediyor. Yetmiyor, kurgulanan dizilerle halkın savaşa olan eğilimi artırılmaya çalışılıyor.

Devrimci demokratlardan sosyalistlere, sosyalistlerden komünistlere kadar bu düzene muhalif olan tüm güçlerin birincil görevi bu ülkede barış bilincini geliştirmek, barış için savaşımı yükseltmek olmalıdır. Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, odaların, meslek kuruluşlarının ve siyasi partilerin bu alanda yapabilecekleri çok iş var. Savaş senaryolarını deşifre etmek, yığınları barış için mücadeleye yöneltmek egemen sınıfları çaresiz ve çırılçıplak hale getirecektir. Bunun farkında olmalıyız…


Konuyla ilişkili diğer makaleler