Zamanı Geldi

Zamanı Geldi

TKP’liler arasında hararetli tartışmalar ve çalışmalar var. Bu kadar insanız… Parmakla saydığımız zaman benim diyen yasal kurulmuş sol ve sosyalist partiler kadar, hatta sayıca daha geniş bir çevreyi teşkil ediyoruz. Hepimiz sınıf savaşımının farklı ve hemen hemen tüm alanlarında aktif faaliyet yürütüyoruz. En az katkı sağlayanımız çevremizde “komünist abi bu konuda ne diyor acaba” diye etrafındaki herkesin görüşlerini kulak kabartıp dinletiyor. Politika Gazetesi vasıtasıyla politik görüş ve tartışmalarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Vakıf bünyesinde geçmişi ve geleceği değerlendiriyor politik strateji ve perspektifler üzerine hummalı bir faaliyet yürütüyoruz. Bu arada geçmişte aynı saflarda olduğumuz ama bugün dünyaya, Türkiye’ye ve bölgeye farklı bakanlar da var. Onlarla da diyaloğu koparmadan sabırla konuşuyor, tartışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Mustafa Suphi ve İ.Bilen yoldaşlar geleneğinden gelen bizler tüm farklı yaklaşımlara rağmen bir arada olabilecek yeteneğe sahibiz. Bu aynı zamanda bir zorunluluk.

Bugün bir arada olup olmamanın ölçütü HDP’ye karşı yaklaşımda kendini gösteriyor. Ya bileşeni olduğumuz ve bünyesinde birçok yoldaşımızın aktif olarak çalıştığı bu yapıyı geliştirip zafere yürüyeceğiz, ya da keskin sözler eşliğinde devletin doktrini şemsiye altında siyaset yapar gibi görünüp kendimizi kandıracağız. Burada HDP ismi bir sembol. Yarın yasaklarlar, başka bir sembol olur. Önemli olan içerik. HDP’nin işçi sınıfının tarihsel misyonu açısından bir zafer kazanamayacağı ama o zafere gidecek yolları döşemek için bir eylem ve cephe birliği olduğunu unutmayacağız. Bugün bu cephe genişliyor. HDP bileşeni olmayan partiler ve çevreler ile Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu.

TKP’liler olarak tüm bu birleşik faaliyet yürütülen alanlarda, zaten bilinen ve tanınan bizlerin tek bir siyasal kimlikle temsil edilmemiz ihtiyacı üzerine uzun zamandır konuşmaktayız. 102. yaşımızda yasal siyaset alanında yeni oluşumlar yaratarak yolumuza devam etmeyi önümüze amaç olarak koymalıyız. Kuşkusuz ki bu TKP’nin örgütsel görev ve işlevini ikame etmeyecektir, ancak görüşlerinin ve politikalarının kamuoyuna daha aktif taşınması işlevini görecektir. Onun için artık zamanı geldi diyoruz.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler