ONBEŞLER ve Günümüz

ONBEŞLER ve Günümüz

Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 yoldaşları Ankara Hükümeti’nin, yani Mustafa Kemal’in daveti üzerine Ankara’ya giderken 28/29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz’in derin sularında haince katledildiler. Mustafa Suphi 10 Eylül 1920’de kurulan Türkiye’nin ilk siyasi partisi Türkiye Komünist Partisi TKP’nin Genel Başkanı, Ethem Nejat da Genel Sekreteri idi. Diğer yoldaşların çoğunluğu ise Merkez Komitesi üyeleriydiler.

Kemalist burjuvazi, ulusal kurtuluş savaşına katılmak ve bu savaşı toplumsal kurtuluş mücadelesine yükseltmek ve Sosyalist bir Türkiye kurmak isteyen kadroları katlederek ülkemizi bugüne kadar süren bir karanlığa mahkum etmiştir. Bugünkü AKP-Saray Rejimi, o dönemde temelleri atılan ve değişik aşamalardan geçerek bugünlere uzanan çizginin devamıdır.

Bu ülkenin kaderini değiştirmek, aydınlık güneşli günlere yöneltmek, işgücü sömürüsünün ve ulusal ayrılıkların ortadan kaldırıldığı, halkların kardeşçe bir arada yaşadıkları bir düzeye yükseltmek ancak komünistlerin yaratabileceği bir olgudur. Onun için o gün vahşice kesintiye uğratılan ve ardından da defalarca kanla terörle boğulmaya çalışılan tarihimiz bugün ONBEŞLER’in bilinci ve aklıyla sürdürülmek zorundadır.

BAKÜ AKLI o açıdan önemlidir. Ben bu mücadelede varım, sağa sola sapmadan, işçi sınıfının bilimi doğrultusunda yürüyorum, bedel ödemeye de hazırım diyen tüm komünistler aynen 10 Eylül 1920’de Mustafa Suphi önderliğinde gerçekleştirildiği gibi bir araya gelmelidirler. Kuşaklar arası bağı sağlamak, deneyleri paylaşmak, süreklilik içinde devrimci yenilenmeyi sağlamak ve ONBEŞLER’in tarihini zafere taşımak için gün bugündür.

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler