Tekrar Yol Ayrımı

Tekrar Yol Ayrımı

Türkiye Komünist Partisi7 Haziran seçimlerinden önce Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu; AKP’nin tek başına iktidarının engellenebilmesi koşullarında barış ve demokratikleşme sürecinin başlangıcı olabileceği, tersi durumda ise diktatörlüğün kurumsallaşacağı tespitini yapmıştık. 7 Haziran seçimleri birinci olasılık doğrultusunda sonuçlandı. Ancak CB Erdoğan bu sonucu kabullenmedi. Meşru seçimi yok sayarak 1 Kasım için yeni seçim tarihi belirledi. Türlü yöntem ve taktikler sonucunda AKP kaybettiği oyları tamamladı ve tek başına hükümet kurma durumuna geldi.

Bu uygulama, sandık, seçim ve Meclisin Türkiye’nin sorunlarının çözümü konusunda belirleyici olamayacağını gösterdi. Bundan sonra ülkenin geleceği parlamento dışı mücadele tarafından belirlenecek. Egemen sınıfların iktidarı ise bunu engellemeye çalışacak. Onun için de devrimci güçler, işçi sınıfının sendikal ve siyasal güçleri üzerinde baskı ve terör artırılacak. Diktatörlük kurumsallaştırılmaya ve tüm muhalefet susturulmaya çalışılacak.

Bugün Kürdistan’da devrimci yükseliş koşulları yaşanıyor. Bu durum kendi kendine oluşmadı. Binlerce Kürt özgürlük savaşçısı can verdi, ağır bedeller ödendi ama kararlı ve fedakarca mücadele sonuç verdi. Bir avuç devrimcinin yaktığı ateş milyonları sardı. O kadar etkili oldu ki, Edirne’ye kadar etkisi oldu. Ancak asıl önemlisi, bu mücadele sayesinde Kürt halkının bölgedeki ezici çoğunluğunun ulusal demokratik hakları için özgürlük mücadelesine katılması olmuştur.

Meşru seçimlerin iptal edilmesi ile ortaya yeni bir durum çıkmıştır. Türkiye’nin tümü, aynen Kürt halkı gibi ve Kürt halkıyla birlikte ezici çoğunluğu ile bu mücadeleye katılmak zorundadır. Türkiye halklarının nüfusunun yüzde doksanından fazlası kafa ve kol emeğini işgücü olarak satan işçi sınıfı, yoksul emekçiler, topraksız ve az topraklı köylüler ve güvencesiz işsizlerden oluşuyor. Bu sınıf ve katmanlar ayağa kalkmalı, iktidara yönelmelidir. İşçi sınıfının politik önderliği altında siyasi anlamda Türkiye işçi sınıfı hareketinin devrimci güçleri ile Kürt ulusal demokratik güçlerinin özgürlük hareketi bu ülkenin geleceğini yönlendirip değiştirme yeteneğine sahiptir. Önemli olan bu enerjinin güce dönüştürülmesi ve gayrımeşru burjuva iktidarına son verilmesidir. Artık bu yola girilmiştir, gereği yapılmalıdır.

(TKP Merkez Organı ATILIM Gazetesi Kasım 2015 sayısı başyazısıdır. www.türkiyekomünistpartisi.org adresinden alınmıştır.)


Konuyla ilişkili diğer makaleler