Anma

Öğretmen Hareketinin Önderi Talip ÖZTÜRK Anıldı

16 Kasım 2015 tarihinde, Akın ÖZTÜRK’ün Talip Hoca’nın mezarı başında yaptığı anma konuşmasını yayınlıyoruz. Politika Kollektifi olarak Talip ÖZTÜRK’ün savaşımını yeni bir süreçte sürdürmenin yakıcı önemine vurgu yapar, bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize 16 Kasım 1979’da Talip Hoca’yı uğurlarken verdiğimiz söze bağlılığımızı ve kararlılığımızı açıklıyoruz.


Kaybının 32. Yıldönümünde İ. Bilen Yoldaş’ı Yaşatmak

TKP MK Genel Sekreteri İ. Bilen YoldaşBilen yoldaşı anarken O’nun mücadelesini sürdürmek, O’nu Türkiye Komünist Partisi’nin mücadelesi içinde yaşatmak ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin mücadelesi, dünya proletaryasının uluslararası mücadelesinin bir parçası olarak, Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir.

Bilen yoldaş, sarsılmaz ilkeleri olan bir komünist olarak mücadele etti. Marksizm-Leninizm’in ilkelerini göz bebeği gibi korurken, partinin yığınlar içinde yaygın örgütlenmesinin, politik etkisinin artmasına da özel dikkat verirdi. Tüm parti örgütlerinin, parti politikası doğrultusunda mücadele içinde olan, işçi, köylü, teknik eleman, aydın, kadın, gençlik örgütlenmelerinin sorunlarını, gelişimlerini en ince ayrıntısına kadar takip eder, sorgular, müdahale ederdi.Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş)

Mustafa Hayrullahoğlu (Deniz Yoldaş)16 Kasım 1982... Askeri faşist cuntanın köpekleri yine kan kusuyorlar. Gayrettepe 1.Şube. Günlerce süren polis takibi sonucu yakalanan ve en ağır işkencelere maruz kalan bir yiğit yeni bir işkence seansından sonar hücreye bırakılıyor. Hücrede bir devrimci daha var. Son saatlerine tanıklık eden Namık Kemal Cibaroğlu, o saatleri “tekmelediler, vurdular, yumrukladılar, adını bile söylemedi” sözleriyle anlatıyor;