Faşist Darbenin Armağanı: Atanamayan Öğretmenler

Faşist Darbenin Armağanı: Atanamayan Öğretmenler

Atanamayan Öğretmenler açlık grevindeTürkiye baştan bu yana yanlış bir eğitim modeli uygulasa da İlk Öğretmen Okulları, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları gibi bazı yapılar geçmişte nitelikli eğitimciler yetiştirebilmişti. 1980 Faşist Askeri Darbesine kadar, özellikle öğretmenlik alanında yaşanan açıkları gidermek üzere, farklı çözümler üretilebilmişti. Darbe hükümetinin 1981’de yürürlüğe soktuğu 2547 Sayılı YÖK Yasası ile öğretmen yetiştiren tüm kurumlar “eğitim fakülteleri” çatısı altında üniversite bünyesine alındı.

İLK DARBE 80!

Eğitim fakülteleri ilk yıllarda çoğunlukla ortaöğretim branş öğretmeni yetiştirecek şekilde yapılandı. Ancak bu temel eğitimde ve ortaöğretimde alanında istihdam fazlalığına yol açtı. Yaşanan istihdam sorununu çözmek için bir çözüm bulan darbe hükümeti; ortaöğretimde görev alacak öğretmenlere “yeterlilik sınavı” uygulamaya başladı. Bunun sonucu olarak da Türkiye “atanamayan öğretmenler” sorunuyla karşılaştı. O gün doğan atanamayan öğretmenler sorunu hız kesmeden sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, “kapasitemiz genişledikçe, boşluk oldukça almak zorundayız” diyerek kendisini savunsa da kalıcı bir çözüm getirilemiyor. Hali hazırda 360 bin öğretmen atanamama sorunu yaşıyor!

ÜCRETMENLİK!

Bugünkü iktidarın uyguladığı garip bir yöntem… Atanmadan öğretmen olabilmenin diğer adı… Öğretmenler bunu ‘Ücretli kölelik’ yahut ‘Ücretmenlik’ diye tanımlıyor. Çünkü bir mevsimlik işçi gibi çalıştırılan ücretli öğretmenler ataması yapılan bir öğretmene göre neredeyse maaş olarak 1/3 oranında maaş alıyor.

36 ÖĞRETMEN CANINA KIYDI!

Atanamayan öğretmenler denilince bu tanımla özdeşleşmiş Şafak Bay’ı da anmamak olmaz. Şafak hoca, öğretmen olarak atanmayı beklerken tutulduğu kanser hastalığına yenilerek yaşama veda eden Şafak Bay, atanamayan öğretmenlerin simgesi haline gelmişti. O günden beri 36 atanamayan öğretmen, yaşadıkları çeşitli sosyolojik travmalar nedeniyle intihar etti. Bu ölümler de faşist 80 darbesi ve bugüne kadar iktidara gelmiş tüm hükümetlerin cinayet karnelerine yerleştirildi.