KETEV Genel Kurulu Yapıldı

KETEV Genel Kurulu Yapıldı

 Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KETEV)Politika/İstanbul: Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KETEV) Genel Kurul’u 28 Ocak 2016 tarihinde vakıf üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Vakıf Başkanı Sebahat Türkler’in uzun süren rahatsızlığı ve ardından öĺümü nedeniyle vakıf çalışmalarının kısmen sekteye uğradığı, başkan yardımcısı avukat Rasim Öz’ün halen devam eden rahatsızlığının de çalışmaları etkilemesi yüzünden yeni dönem çalışmalar açısından yeni başkan ve yeni yönetim kurulunun seçilmesi için halen vakfın başkanlığını yürütmekte olan Nilgün Türkler’in vakfın yasal mevzuata uygun hale getirilerek genel kurula hazırlanması sağlanmıştır. Bu bağlamda vakfın merkezinin Kemal Türkler’in kurucusu olduğu Türkiye Maden-İş sendikamızın ve Otomobil-İş sendikamızın birleşmesiyle oluşan Birleşik Metal-İş sendikamızın genel merkezine taşınması için karar alınmıştır. Vakıf çalışmalarının sınıf ve kitle sendikacılığının günümüz işçi sınıfına taşınması ve sendikal politikaların mevcut koşullar çerçevesinde geliştirilerek kapitalist sömürüye ve gerici faşist gidişata karşı işçi sınıfının daha örgütlü hale getirilmesi için aktif çalışmaların sürdürülmesi kararı alınarak yeni yönetim kurulu seçilerek mücadeleci bir vakıf haline getirilmesi istenmiştir. Bu bağlamda vakfın daha aktif ve metal işçileri ile buluşabilmesi için Birleşik Metal-İş yöneticilerinin de içinde yer aldığı ve Madenİş sendikamızın, Otomobil-İş sendikamızın aktif çalışmalarda bulunan işçi üyelerinin de yeni yönetime seçilerek dünü bugüne, bugünü yarına taşımak açısından önemli olduğu belirtilerek yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

Yeni yönetim kurulu başkanı seçilen Celalettin Aykanat vakfın amacına uygun olarak daha aktif bir mücadele içinde olacağını ifade ederek “esas olan vakfı günümüz işçi sınıfına taşıyabilmektir bu çerçevede üzerimize düşen görevi yerine getirmektir” demiştir.