THY Teknik’te işveren-Çelik-iş işbirliği

THY Teknik’te işveren-Çelik-iş işbirliği

Teknik AŞ’de çalışanların değil, şirket yönetiminin istediği bir sendikanın yetki alması için kirli bir oyun tezgahlanıyor. Çalışanların sendikal tercihine müdahalede ediliyor.Teknik AŞ’de çalışanların değil, şirket yönetiminin istediği bir sendikanın yetki alması için kirli bir oyun tezgahlanıyor. Çalışanların sendikal tercihine müdahalede ediliyor.

Şirket yönetimi, Hak-İş’e bağlı Çelikİş Sendikası’nın işyerinde yetki alabilmesi için çalışanlara açıktan baskı yapıyor. Bakanlık ise HABOM’dan Teknik AŞ’ye geçerken Çelik-İş’ten üyelikleri düşen çalışanların üyeliklerini yeniden aktif hale getiriyor.

Teknik AŞ yönetimi, Çelik-İş Sendikası ve Bakanlık kirli bir işbirliğine girmiştir. Ancak bu işbirliği açığa çıkmıştır.

 

Teknik AŞ çalışanları, şirketin metal işkoluna geçmesinin ardından yeni dönem toplu iş sözleşmesi için işletmede yetkili olacak sendika konusunda kararlarını verdiler. Bu karar doğrultusunda Birleşik Metal-İş’e üye oldular. Şirket yönetimi bu gelişme karşısında üst düzey yöneticilerini toplayarak, çalışanların Çelik-İş’e üye olmaları yönünde baskılara başlamıştır. Birçok yönetici çalışma sahalarını dolaşarak, herkesin Çelik-İş’e üye olmasını istediklerini beyan etmiş, bu uyarıya itibar etmeyenlerin işten çıkarılacağı söylemiştir.

Şirket yönetimi ile Çelik-İş arasındaki bu kirli işbirliğine dahil olan Bakanlık HABOM çalışanları, Teknik AŞ’ye geçerken şirket taşımacılık işkolundaydı ve işbaşı yaptıkları gün Çelik-İş üyelikleri düşmüştü. Şimdi bu üyeliklerin yeniden aktif hale getirilmesi alenen yasaya aykırıdır. Kaldı ki bu durumda olan HABOM geçişli çalışanların tamamına yakını aktivasyon işlemi sonrası Çelik-İş üyeliklerinden bir kez daha çekilmiştir.

Çelik-İş’in Teknik AŞ’de yetki alması, ancak böylesi baskılar, kirli oyunlar, sahtekarlıklar ve işbirlikleri ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Tamamı hukuk dışıdır.

Çelik-İş’e verilecek olası bir yetki tespiti, Bakanlığı büyük bir suça ortak etmiş olacaktır. Gerek geçersiz üyelikler, gerek uygulanana baskılar hasıraltı edilemez. Bakanlık bu suça ortak olmamalıdır.
 

Dayanışma

Sizin haklarınız için yürüttüğünüz mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz, Almanya'daki meslektaşlarınız ve Avrupa Çalışma Konseyi olarak sizleri desteklediğimizi bilmenizi isteriz.
UTC Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı Andreas Schmitt

Sizlere mücadelenizde başarılar diliyoruzGoodrich Avrupa Çalışma Konseyi Başkanı Ian Gorton

Birleşik Metal-İş sendikasına dayanışma mesajlarını gönderen her iki konsey başkanı, THY Teknik çalışanlarının kendi sendikalarını seçme


Konuyla ilişkili diğer makaleler