Tayfun Benol’un Anısı ile…

Tayfun Benol’un Anısı ile…

Kemal Tayfun BenolPolitika Gazetesi, okurlarının, dostlarının, aktivistlerinin, yazar-çizer emekçilerinin ortak katkısıyla, ruhuyla 50. sayıya ulaştı. 34 yıl bir aradan sonra, ”Hepinize yeniden merhaba!” diyerek, “Türkiye’nin en köklü, en eski ama en genç hareketinin sesi ve soluğu olmak istiyoruz.” ile başladığımız 1. sayımızdan bu güne kadar iki buçuk yıl geçti. Zor ama zor olduğu kadar da onurlu, verimli, kararlı, umutların gerçeğe dönüştüğü ve karşılığında büyük bir bedelin ödendiği bir dönem oldu.

Politika Kollektifi, gazetemizin isminin altında yazılı olan ve bir onur abidesi niteliği olan “SAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN” belgisine bağlı kalarak iğne ile kuyu kazar misali ‘karınca kararınca’ çalıştı. Sözünün eri, vicdanının sesi oldu. Maskotundaki “Bir Ekmek, Bir Politika” cümlesini pratiğe taşıyarak ekmeğin bir işçi, bir yoksul, bir ezilen ve bir emekçi için taşıdığı yaşamsal değer kadar Politika’nın da bir o kadar önemli, değerli ve gerekli olduğunu halk yığınlarına benimsetmeye çalıştı. Mustafa Suphi Vakfı’nın merkez yayın organı olarak Onbeşler’in başlattığı ve kendilerini adadığı, uğruna can verdikleri işçi sınıfının komünist mücadelesine yüzbinlerin sahip çıkması için savaş bayrağını yükseltiyor.

Politika, bir rehberdir. Kapitalizmde var olan sermaye (kapital) ile emek, burjuvazi ile işçi sınıfı (proletarya) arasındaki çelişki temel ve uzlaşmazdır. Sömürünün ortadan kaldırılması için işçi sınıfının burjuvaziye karşı verdiği sınıf mücadelesinin devrim ile taçlanarak sosyalist bir toplumun kurulmasıyla ortadan kalkar. Açlığın, yoksulluğun, sefaletin, acının ve eşitsizliğin bir kader olmadığı, sömürü düzeni kapitalizmin bir sonucu olduğu, kapitalizme alternatif olan sosyalist bir toplumsal düzeni kurmanın mümkün olduğunu savunur. Sosyalizm, “kapitalizmin mezar kazıcıları” olan işçi sınıfının devrimci örgütlülüğü etrafında kır yoksullarının, ezilenlerin, gençliğin, kadınların birleşik gücüyle kurulacaktır. Sosyalizme geçiş, bugünden başlayarak ekonomik, demokratik, ideolojik ve politik mücadele yürütmeyi zorunlu kılar. Bu misyonunu yerine getirebilmek için bugün Türkiye gerçekliğinde var olan anti-kapitalist, anti-faşist farklı politik örgütler, kesimler ve kişiler arasında ortak bir program, güç ve eylem birliği gerçekleştirilmelidir. Ayrı durmak, ayrı kulvarda koşmak, burjuvazinin egemenliğinin sürmesine yarar. Burjuvazinin işçi sınıfına karşı kullandığı en yaygın ve en etkin yöntemlerinin başında “böl ve yönet” politikası gelir.

Politika Gazetesi, Türkiye Komünist Partisi tarihine, işçi sınıfının ve sol güçlerinin tarihine öz eleştirel yaklaşarak bu konuda üzerine düşeni yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunu öznel davranarak değil, objektif ve somut çalışmalarla ortaya koymaktadır. Gücünü işçi sınıfının öğretisinden, Mustafa Suphi’lerin anısından, işçi sınıfından ve özgürlük, barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve sosyalizme inanmış, gönül vermiş halk yığınlarından alıyor.

Üç yıla yakın bir zaman öncesinde Politika Gazetesi’nin yayına başladığı süreden bu yana çok şey değişti. Her şeyden önce şunun altını çizmek gerekiyor. Bu süre içinde likidasyona son verilerek işçi sınıfının politik örgütlülüğü küllerinden yeniden yaratıldı. Öte yandan ülkemiz daha da karanlık bir döneme, faşizme doğru evrildi. Türkiye demokrasi güçleri ve Kürt halkının özgürlük yürüyüşü çok ağır ve şiddetli baskılarla karşılaştı.

Politika Gazetesi, TKP kurucusu Mustafa Suphi’lerin katlinden sonra işçi sınıfının devrimci hareketini etkisine alarak bugünlere kadar gelen Kemalist damarı kökünden kesilmesi için net tavrını ortaya koymuştur. Bu tavrı sayfalarında, yayınlarında ve çalışmalarında açık ve net ortadadır. Türkiye’de devrimciliğin ve komünistliğin kıstası olan Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesine olan yaklaşımda Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesi ile işçi sınıfının devrimci güçlerinin BİRLEŞİK MÜCADELESİNİ savunur. Bunun kaostan çıkmak için tek seçenek olduğunu ısrarla vurgular. Kendi alanında elinden geleni ardına koymamayı ilke edinmiştir. Kürt ulusal sorununa kıyıdan köşeden yaklaşmakla, geçiştirmekle, dostlar alış verişte görsün mantığıyla değil, canla başla sarılmakta, mücadelenin odağına almaktadır. Politika Gazetesi’nin emekçilerinin, okuyucuları ve dostlarının azımsanmayacak sayıda Kürt olması bu düşüncelerimizi perçinler ve içtenliğini ifade eder.

Gazetemizin sayfaları anti-kapitalist, anti-faşist, anti-şoven ve anti-emperyalist kişi ve kesimlere açık bir platformdur. Anti-komünist, anti-TKP’li olmanın zehirli okunu yemeyen herkese açıktır.

Politika, emekçilerin ve ezilenlerin gözü, kulağı, sesi ve soluğudur. Fabrikalarda, işyerlerinde, tersanelerde, inşaatlarda, tarlalarda çalışan işçilerin, emekçilerin ekonomik sorunlarını, demokratik örgütlenme çalışmalarını, direnişlerini izler, katkı sunmaya çalışır. Tütün, fındık, kayısı, çay, şeker pancarı ve bütün tarım üreticilerinin sesidir. Cerrattepe’de kıyıma uğratılan doğal yeşilliğin, dün nehir iken bugün içinde zehir akan Ergene’nin, doğal güzelliğiyle dünyayı kıskandıran Munzur’un HES’lere çevirmek istenmesine karşı doğayı, ekolojiyi aktif savunacaktır. Her şeye para gözüyle bakan, kar hırsıyla yaklaşan kapitalizm ortadan kaldırılmadan verilen mücadeleler kısmen başarıya ulaşırsa da  kesin ve nihai çözüm getiremez.

Bu ülkenin insanları yakılıp yıkılan Sur’un, Gever’in, Cizre’nin acılarını, kanını, katliamını, gözyaşlarını unutmadı, unutmayacak. Kürt halkının özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesiyle el ele olmadan insan olmaktan, devrimci olmaktan söz etmek insan onuruyla bağdaşmaz. Sömürülenlerin, ezilenlerin ve yok edilenlerin ‘çığlığıdır’  Politika.

On yıllardan beri farklı hatlardan ve geleneklerden gelen ilerici, devrimci gençliğin mücadele birliğinin sağlanması, demokrasi güçlerinin eylem birliğinin yükselmesi, demokrasi hareketinin mihenk taşı olan İŞÇİ MECLİSLERİ ve HALK MECLİSLERİ’nin oluşturulmasını başa almaktadır. Kendi alanında var gücüyle bu çalışmalara azami düzeyde fiilen katılmaktadır. AKP-Saray rejiminin durdurulması, faşist tırmanışın ve kurumsallaşmanın geriletilerek yok edilmesi, emekten, barıştan, demokrasiden, bağımsızlıktan, eşitlikten ve özgürlükten yana bir iktidarın iş başına geçmesi için çalışmayı dünden daha güçlü biçimde sürdürecektir.

Bu onurlu mücadelenin yolunda 50. sayıya ulaşan Politika Gazetesi, katkı sunan herkesin ortak ürünüdür. Bir çiçek misali avuçlarımızda büyüttüğümüz, fırından çıkan sıcak bir ekmek gibi elimizde tuttuğumuz Politika, 10 Ekim 2015 günü Ankara’da “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” katliamından yitirdiğimiz “Politika Gazetesi Kurucusu ve İlk Yazı İşleri Müdürü K.Tayfun Benol’un katkısıyla mücadelede yerini aldığı gibi onun anısıyla yaşıyor, yaşayacak. Tayfun, ölümsüzler kervanındadır. Anısı on binlerin ellerinde, yüreğinde, beyninde yaşıyor.

Politika Gazetesi, daha çok okunmalı, yaygınlaşmalı, abone sayısı çoğalmalıdır. Nicelik olarak artmak, nitelik gelişmeyi ve etkinliği doğurur. Nice 50. sayılara ulaşsın “Bir Ekmek, Bir Politika!”


Konuyla ilişkili diğer makaleler