Tarih ve Teori

Tarih ile ilgili makaleler

Lenin’in Seçim Stratejisi: Birinci Duma Toplanırken…

V. İ. Lenin“Ülkedeki devrimci durumu Duma’da olup bitenlere bakarak değerlendirmemeliyiz. Tersine, Duma’da ortaya çıkan olayları ve meseleleri ülkedeki devrimci duruma bakarak ele almak durumundayız”

Duma toplanınca Lenin’in de saldırıya geçmesi uzun sürmedi. Ama etkin bir Duma çalışması kitle çalışmasıyla bağlantılı olmalıydı. Bundan bir gün önce, Bolşevikler St. Petersburg’da Volna [Dalga] isimli yasal bir günlük gazete yayımlamaya başladılar ve geri kalan siyasi alandan bu şekilde yararlandılar.


EĞİTİM DİZİSİ XIII: Bilimsel Sosyalizm / Komünizm (2)

V. İ. LeninGeçen sayımızda, Bilimsel Sosyalizm / Komünizm’in Konusu, Ütopik Sosyalizm ile ilişkisi, Strateji ve Taktiğin İlkeleri ile Demokrasi Mücadelesi ile Sosyalizm Mücadelesi’nin sıkı ilişkisi konularını işlemiştik. Bu sayıda İşçi Sınıfının Politik Örgütü, Komünist Partisi’nin Rolü, İşçi Sınıfının İktidarının Kurulması ve Proletarya Diktatörlüğü / Demokrasisi konularına yoğunlaşacağız.

İşçi Sınıfının Politik Örgütü / Komünist PartisiLenin - Liebknecht - Luxemburg - Suphi

Karl Liebknecht - Rosa LuxemburgBaşlıkta isimlerini sıraladığımız komünist önderlerin hiç bir tanesi normal koşullarda can vermedi.

Lenin uğradığı bir suikast sonucunda kendisine sıkılan zehirli merminin etkileri altında erken yaşta dünyaya veda etti. Son yıllarını felçli ve sıkıntılı geçirdi. Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin mimarı, Dünya Komünist Hareketi’nin önderi, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin kurucusu Lenin, 21 Ocak 1924...


Stalin’in Anısı...

Y. V. StalinTüm dünya komünistleri ve devrimciler, 27 Aralık’ta komünizm davasının yılmaz savaşçısı J.V.Stalin’in doğumunu anıyorlar. Yalnız sosyalizmin tarihine değil, tüm 20.yüzyıl tarihine damgasını vuran ve hala tartışılmakta olan bu sosyalist önderi yeniden anmak ve tartışmak bizler için büyük önem taşımaktadır.


EĞİTİM DİZİSİ XI: Emperyalizm; Kapitalizmin En Üst Aşaması

V. İ. LeninEğitim dizimizin bu bölümünde, kapitalizmin ekonomi politiğinin tamamlayıcı parçası olan Lenin’in emperyalizm teorisini ele alacağız. Konu günümüzde de, hem dünya komünist hareketinin, hem de tüm ilerici ve demokratik hareketlerin ana gündem maddelerinden biri olarak büyük önem taşımaktadır.

Lenin’e Kadar Emperyalizm: Savaşçı, İşgalci Dış Politika

EĞİTİM DİZİSİ VIII: Tarihi Materyalizmi Doğru Kavramak

Bu yazımızda, geçtiğimiz sayılarımızda genel hatlarını ortaya koyduğumuz tarihi materyalist teorinin doğru kavranması için önemli bazı noktaları vurgulamaya çalışacağız. Bu noktalar göz önüne alınmadığı takdirde, tarihi materyalizm, gerçeklerden giderek uzaklaşan ve bizi yanlış politik tavırlara yönelten bir anlayışa hizmet etme riskini taşır.

Üstyapı, Altyapının Basit Bir “Yansıması” Değildir