5. Dönem 4. Genel Meclis Toplantısı Divan Tutanağı

5. Dönem 4. Genel Meclis Toplantısı Divan Tutanağı

Halkların Demokratik Kongresi - 21 Haziran 2015 İstanbul

21 Haziran 2015’de yapılan HDK Genel Meclis toplantısı İstanbul Cezayir Toplantı Salonunda 45 genel meclis üyesinin katılımı ile gerçekleşti. Eş sözcümüz Sebahat Tuncel tarafından basına açık yapılan açılış konuşması sonrası toplantı basına kapalı devam etti.

Seçim kampanyamız boyunca yaşanan saldırılar nedeniyle yaşamını kaybeden yoldaşlarımız şahsında tüm devrimcilerin anısına saygı duruşu sonrası divan tarafından önerilen aşağıdaki gündem maddeleri kabul edildi:

* Siyasi durum ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi

* Genel Kurul Hazırlıkları

* Raporlar ve Planlama

Halkların Demokratik Kongresi (HDK)Yapılan tartışmalar sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

* Siyasi durum üzerine yapılan değerlendirmelerin bir sonuç bildirgesiyle basın ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.

* 7 Haziran seçimlerini değerlendiren Genel Meclisimiz, HDK’yı büyütmek ve güçlendirmek amacıyla Genişleme Komisyonumuz tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki önergeyi karar altına aldı:

Yerel Meclislerimizi Güçlendirelim,
Mahalle Meclislerini Yaygınlaştıralım!
Yeniden “Biz’ler Meclislere”

Kongremizin temel yapı taşları olan meclislerimizi yeniden oluşturmak, oluşturulan meclisleri güçlendirmek öncelikli görevimizdir.

Bu temelde, bir yandan il-ilçe meclislerimizi yeniden kurarken, diğer yandan bu çalışmalarımızı semt/mahalle düzeyine kadar indirmemiz toplumsal genişlememizi sağlama ve kitle dayanaklarımızı kurma bakımından önem taşımaktadır.

Seçim döneminde kullanılan “Biz’ler Meclise” sloganımız yeni dönemde “Biz’ler Meclislere” temasıyla hayata geçirilmeli, bu temelde bir kampanya yürütülmelidir. Bu kampanya, afiş, pankart vb. dışa dönük araçlarla güçlendirilmeli, tüm yerel dinamikleri kapsayacak biçimde yürütülmeli, somut iş ve ilişkiler ortaya çıkarılmalıdır.

Yerel meclis çalışmaları, yerelin sorunlarını ve taleplerini esas olan bir yaklaşımla, yerelde çeşitli sorun alanları üzerinden ilişkileri genişletmeyi de ihmal etmeyen bir perspektifle sürdürülmelidir.

Genişleme Çalışmalarına Hız Verelim!

HDK, bu yeni dönemde bir yandan iç örgütsel yapısını güçlendirme çalışmalarına hız verirken bir yandan da genişleme çalışmalarını sürdürmelidir . Seçim sürecinde, HDP ve HDK bileşeni olmayan çok sayıda kurum ve inisiyatif, HDP’yi destekleyen çalışmalar yapmıştır. Bu kurumlarla zaman geçirmeden görüşmelere başlanmasının gerekli olduğu açıktır.

Genişleme çalışmalarının bir ayağını merkezi düzeyde yapılacak görüşmeler oluşturmaktadır. Genişleme Komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır. Dost kurumlarla kuracağımız yeni ilişkilerin kimi esnek ilişkilenme tarzlarına da açık olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Seçim döneminde kurulmuş, ortak seçim çalışmalarıyla sınırlı ilişkilerin örgütsel bir ilişki biçimine dönüştürülmesi için yerel örgütlerimiz de girişimlerde bulunmalıdır. Yerel ilişkilerde, halen kurulu bulunan platform vb. mekanizmaların varlığı dışlanmamalı, HDK bu mekanizmalarla yan yana gelmeli, gerekirse içinde yer almalıdır.

Kongremiz İçin Daha Fazla Genişleme,
Daha Yetkin Temsiliyet İnşa Edelim

HDK, önümüzdeki dönem ilk kongresine bu perspektifle hazırlanmalı, delege seçimleri ve diğer organların oluşumu bu yönelim esas alınarak yapılmalıdır.

7 Haziran seçimlerinin ortaya çıkardığı toplumsal ilginin zaman geçirilmeden örgütsel kanallara akıtılması tüm örgütümüzün öncelikli görevi olmalıdır.

* Kasım 2015’de seçimli Genel Kurul yapılmasına karar verildi. Genel Kurul hazırlıklarını başlatmak üzere Yürütme Kurulu görevlendirildi.

* Ekoloji Meclisi tarafından yapılan bilgilendirmede 3. Köprü ve 3. Havalimanının doğa üzerindeki yıkıcı etkilerini göstermek üzere etkinlikler planlandığı, Ağustos ayı içinde Rize’de Ekoloji Meclisi yapmak üzere çalışma yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

* Halklar ve İnançlar Komisyonu tarafından “Halklar Konferansı” için hazırlık çalışmaları yapıldığı, mülteci ve sığınmacılar için bir çalıştay yapmak üzere ön hazırlıkların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

* Emek Meclisi tarafından, Ağustos ayı başlarında tüm bileşenlerin alan sorumlularının, tüm illerde varsa yerel emek meclisi temsilcilerinin yoksa bu alanda çalışma yürüten/yürütmeye gönüllü arkadaşlarımızın katılımıyla Ankara merkezli geniş katılımlı bir emek meclisi gerçekleştirileceği, hem yerel emek meclislerinin oluşturulmasını planlamak hem de Ekim Ay’ı içinde yapılması düşünülen Emek Kurultayı’nı planlamak üzere çalışmaların başlatılacağı bilgisi paylaşıldı.

* Sayın Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride bir an önce son verilmesi için en geniş toplumsal kesimlerle birlikte etkinlikler organize edilmesinin önemi ve aciliyeti vurgulandı.

* Eş sözcümüz Sebahat Tuncel’in 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan yeniden yargılanma davasına katılım için saat 9.00 da Çağlayan Adliyesi önünde buluşma çağrısı yapıldı.

* Bir sonraki Genel Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu görevlendirildi.

Halkların Demokratik Kongresi
(HDK) Genel Meclisi

12 Haziran 2015


Konuyla ilişkili diğer makaleler