Hayat pahalılığı ve zamlara karşı kampanya çağrısı

Hayat pahalılığı ve zamlara karşı kampanya çağrısı

Çöplerin arasında yiyecek arayan insanlar

Yoksulluk kader olamaz!

Halklarımız her gün, her saat biraz daha yoksullaşıyor. TL döviz karşısında her gün değer kaybediyor. İşçi ve emekçilerin normal mesaileri yetmiyor, çalıştıkları fazla mesailerin gelirleri gün ve gün eriyor.

İşsizler açlık sınırının çok altında yaşama savaşı veriyor. Emeklilerin durumları farklı değil. Seçimler öncesi verilen vaatler seçimlerden hemen sonra unutuldu. Asgari emeklilik maaşı olan 7500 TL’ye 250 TL gibi komik bir zam yapıldı. Asgari ücret işçiler için ortalama maaş haline getirildi. 

Bu koşullarda insanlar boş vaatler ve hamasi söylemlerle oyalanıyor. Ve maalesef gerçekten oyalanıyor. İnsanlar dini hassasiyetleri ve milliyetçi duyguları istismar edilerek kandırılıyor. Sahibinin sesi olan görsel ve yazılı basın toz pembe tablolar çizerek insanları yanıltıyor. TV dizileri ile insanlar uyutuluyor, başka dünyalara götürülüyor. Bunların tümü planlanmış ve tasarlanmış yöntemler. Binlerce hain bu projelerde çalıştırılıyor.

Bunun karşısında devrimci demokratik muhalefetin yapması gereken işçilere, emekçilere, köylülere, işsizlere, emekçilere gerçeği anlatmaktır. Birden çok fazla sorun var. En önemli sorun ise geçim sorunu. Zamların ve hayat pahalılığının sonuçları ile bir avuç mutlu azınlık dışında herkes karşı karşıya. Basın açıklamaları, meclis kürsüsünden yapılan konuşmalar bu konuda yeterli değildir. Bizzat bu sorunlardan etkilenen işçi, emekçi ve yoksulların yanına gitmek, yanlarında olmak gerekir. 

Yerellerde ve işyerlerinde hayat pahalılığı ve zamlara karşı yapılacak çalışmaları yönlendirmek amacıyla devrimci demokratik partilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin bir platformda birleşerek güçlü bir kampanya başlatmaları yakıcı ve kendini dayatan bir ihtiyaçtır. Tüm ilgili parti, sendika, oda ve kuruluşları hayat pahalılığı ve zamlara karşı güçlü bir kampanya örgütlemeye çağırıyoruz!

Politika


Konuyla ilişkili diğer makaleler