KOMÜNİSTLER BULUŞTU...

KOMÜNİSTLER BULUŞTU...

Komünistler Buluştu

ÇORLU

24 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılması programlanan Bölge Toplantıları’nın ilki Trakya’nın işçi yerleşim bölgesi Çorlu’da gerçekleştirildi. KOMÜNİST Teorik Dergi adına HTKP Genel Başkanı Erkan BAŞ ve POLİTİKA Gazetesi adına MUSTAFA SUPHİ VAKFI Başkanı Kemal ATAKAN’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya katılanların yarıya yakını işçi, diğer yarısı da genç öğrencilerdi.

Erkan Baş konuşmasında birinci önceliğin işçi sınıfı içinde örgütlülüğün geliştirilmesi olduğu, ikinci olarak da devrimcileşme ve ihtilalci ruh gereksinimine vurgu yaptı. Baş konuşmasında, başkanlık sistemini gerçekleştirmeyi hede eyen Anayasa referandumunda yürütülecek HAYIR kampanyasının devrimci bir eylem ama aynı zamanda sınıf ve halkın içinde örgütlenmenin geliştirilmesine ağırlık verileceği bir dönem olacağını vurguladı.

Ardından söz alan Kemal Atakan ise AKP-Saray Rejiminin saldırılarının onların çaresizliğinden kaynaklandığını, işçi sınıfı ha- reketinin her tür direnişe her an hazır olacak şekilde çalışmalarını programlaması gerekliliğini vurguladı. Kürt halkının mücadelesinin taşıdığı önemin de altının çizildiği konuşmada birleşik mücadelenin geliştirilmesi ve devrimci güçlerin eylem ve cephe birliğini oluşturmanın ön koşulunun işçi sınıfının politik örgütü TKP’nin niteliğini niceliğe yükseltmesi ve po- litikaya müdahale yeteneğinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

İki konuşmacı da komünist partisinin sınıf içinde yerellerde ve üretim alanlarında örgütlenmesinin, sadece doğruları söylemekle komünist politika yapılamayacağını dile getirerek, bu alanda yerellerde ve bölgelerde yapılması gereken çalışma yöntemlerine değindiler ve bu çalışmaların merkezi koordinasyonunun önemine değindiler. Türkiye işçi sınıfı hareketinin DGM ve MESS direnişleri de dahil İşçi sınıfının politik örgütü TKP öncülüğünde, sınıf ve kitle sendikalarının mobilizasyonu ile tüm siyasi görüşten işçilerin birlikteliğini sağlayarak bu direnişlerde başarılar elde ettiği anımsanarak, bugün AKP, MHP, CHP ve diğer burjuva partilerin etkisi altında olan işçi ve emekçilerin sınıf mücadelesine kazanılmasının mümkün olduğunu kendi tarihimizden bildiğimizi vurgulayan konuşmacılar umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmanın hiç bir gerekçesi olmadığını örnekleri ile belirtmişler ama bunu başarıya ulaşması için TKP’nin belirleyici rolüne ve nasıl örgütlenmesi gerektiğine dikkat çektiler.

KOCAELİ

Kocaeli Buluşması, Eğitim-Sen lokalinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Dolu olan salondaki izleyiciler ilk bölümde konuşmacıların yarımşar saatlik sunumlarını dinlediler. Ardından bir buçuk saati kapsayan bir soruları yanıtlama ve tartışma bölümüne geçildi. Toplantıda konuşmacılar ve izleyiciler, Türkiye’de politikaya müdahil olma yeteneğinde ve gerek parlamenter, gerekse de parlamento dışında sınıf mücadelesini yükseltecek, sınıfı ve emekçi halkları isyana, ayaklanmaya yöneltecek bir politika ve örgütsel çalışmaya olan ihtiyaca vurgu yaptılar.

Kürt halkının eşit yurttaşlık ve özgürlüğü için mücadele etmeden bu ülkede devrimci ve komünist olunamayacağını belirten Erkan Baş, sınıfın örgütlenmesinin temel görev olduğuna ana vurguyu yaptı.

70’li ve 80’li yıllarda sınıfın TKP önderliğinde verdiği mücadele ve yığınları örgütlenme yöntemlerinden örnekler veren Kemal Atakan, bugün o direnişi gerçekleştiren öncü proleter komünist kadrolar ile günümüzün Gezi ayaklanması deneyini yaşamış genç komünistlerinin birlikte yeni zaferlerin yolunu döşeyeceğini belirtti.

Tersane, SEKA ve PETKİM emeklisi komünist işçilerin de genç işçi ve öğrencilerin de söz aldığı toplantı hararetli ve verimli bir tartışma bölümüne sahne oldu. Sonuçta tüm katılımcılar ortak iradenin belirlenmesi için merkezi faaliyetlerin yanında yerelde aynı pratiği yaratmanın en önemli görevlerin başında olduğu konusunda birleştiler.

Toplantı sonunda 11 yeni genç TKP üyesine genel başkan Erkan Baş tarafından rozetleri takıldı.

İSTANBUL

“Komünistler Buluşuyor” sürecinin İstanbul durağı 12 Ocak Perşembe akşamı Halkın TKP’si lokalinde gerçekleşti.

İstanbul’un il düzeyinde ve ilçelerinde çalışmaları yöneten ve yürüten kadroların katılımıyla sınırlı tutulan toplantı birkaç kuşağın biraraya geldiği ve karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu. Halkın TKP’si genel başkanı Erkan Baş ile Mustafa Suphi Vakfı başkanı Kemal Atakan’ın kısa birer sunum yaptıkları toplantıyı Halkın TKP’si MK Sekreterliği üyesi Onur Emre Yağan yönetti.

Komünistlerin yasal alanda etkin, güçlü ve yığınsal bir Türkiye Komünist Partisinde ülke politikalarına ihtilalci bir ruhla müdahil olma amacının kabulü temelinde yürüyen toplantı işçi sınıfı içinde kök salacak bu nitelikte bir öncü sınıf partisinin yapısı ve görevleri tartışıldı. Pratik deneylerin dile getirildiği toplantı verimli bir çalışmanın ön tartışması niteliğinde geçti.

Farklı kuşaklardan komünistlerin bir arada yürüttükleri tartışmalar zengin bir diyaloğa sahne oldu. 70’li yıllarda TKP çalışmalarına katılan, İGD, İLD, İKD, DİSK ve bağlı sendi- kalarda kurucu ve yönetici kadro olarak görev yapan yoldaşlar ile yine 1980’den sonra askeri faşist diktatörlük altında parti bayrağını yükseklerde tutan PROLETER İSTANBUL ve İLERİ gazetelerini basıp çoğaltan ve dağıtan kadroların, doksanlı yıllarda politikleşen ve Gezi Direnişi öznesi olan kadrolarla aynı sıralarda oturup tartışmaları yeni bir sürecin ifadesi oldu.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, DGM ve MESS direnişleri ile Gezi ve Kobane dire- nişleri arasında kurulacak köprünün özneleri olan ve olacak yoldaşlar komünistlerin masa başlarında ve entrikalarla değil, sıcak sınıf mü- cadelesi içinde örgütlerini güçlendireceklerine ve Sosyalizme yürüyüşü adım adım geliştireceklerine olan inanç ve kararlılıklarını ifade ettiler.

BURSA

14 Ocak Cumartesi saat 14:00 için planlanan buluşma ancak 15:30’da başlatılabildi. Bursa Buluşması devlet tarafından engellen- meye çalışıldı. Toplantının yapılacağı işçi lokaline toplantı saatinden önce gelen resmi polisler “aldıkları bir ihbara göre burada yasadışı siyasi bir toplantının yapılacağı bilgisine sahip oldukları ve bu toplantı yapılırsa hem yaptırım uygulayacaklarının hem de derneğin geleceği açısından iyi olmayacağını” dile getirmişler. Ardından da lokalin olduğu çarşının iki girişini tutan ikişer tane pejmürde kılıklı “sivil” toplantıya katılanları “toplantı yasaklandı” gerekçesi ile geri göndererek engellemeye çalıştılar. Yaklaşık 20 katılımcı ile olacak olan toplantı bu yaptırımlar sonucunda 11 kişinin katılımı ile devrimci dayanışma örneği gösteren EMEP lokalinde gerçekleştiril- di. EMEP’li arkadaşlara bu dayanışmalarından dolayı tekrar teşekkür eder, bu tür provokatif baskılar ile komünistlerin Bursa’da örgütlenmesini engelleyemeyeceklerine olan inancımızı belirtiriz. Altı genç üniversitelinin ve beş 78’linin katıldığı toplantı, komünistlerin örgütlenmesi konusunda ilkesel konular ele alındıktan sonra, Bursa açısından gençlerin önerisi ile abileri ile birlikte geliştirmek istedikleri somut çalışma projelerinin tartışılması ile sonuçlandı.

BANDIRMA

Bursa’nın ardından saat 19:00 olarak planlanan Bandırma Buluşması saat 20:00’de başladı. Ne tesadüftür ki Bandırma’da da polis “ihbar üzerine” harekete geçerek toplantının gerçekleştirileceği mekana yöneldi. Ardından da etrafta önlem alarak iki adet istihbarat elemanının müşteri kılığında mekanın farklı bir bölümüne çay içmeye gönderdi. Toplantı öncesi 2-3 gün içerisinde “sinyalcilerin” de ilerici, devrimci, sosyalistlerin buluşma yerlerinde psikolojik mesajlar ileterek “yasadışı” toplantıya katılanları gözaltına alacaklarını yaymaları sonucu katılım etkilendi. Beklenenin yarısı kadar katılımın sağlandığı buluşma, 9 arkadaşın katılımı ile gecenin geç saatlerine kadar süren canlı ve verimli bir görüş alışverişi ile sonuçlandı.

İZMİR

İzmir Buluşması planlandığı gibi 15 Ocak Pazar günü saat 14:00’de NAZIM HİKMET KÜLTÜR EVİ’nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi ve yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantı, toplantının başlangıcına 10 dakika kala alınan üzücü bir haber ile başladı. Katılımcılar, 1968 ile 1991 yılları arasında Alman Komünist Partisi DKP’nin Genel Başkanlığı görevini yürüten Herbert Mies yoldaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Mies yoldaş ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra toplantı gündemine geçildi. Erkan Baş ve Kemal Atakan’ın sunumlarından sonra yirmiye yakın katılımcı söz alarak soru ve önerilerini dile getirdiler. Katılımcılar arasında 1980 öncesi Aster-İş Sendikası Genel Başkanı Ayhan Dümen, İLD Genel Başkanı Yurdal Kayırhan, İGD Karşıyaka Şube Başkanı Hasan Er- gül gibi arkadaşların olduğu, Federal Almanya Türkiyeli İşçi Dernekleri Federasyonu- FİDEF’in eski Genel Sekreteri Ali Özenç Çağlar, ONBEŞLER Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Burhan Yıldırımol, HTKP İzmir İl Başkanı eski TİP üyesi Savaş Al yoldaşların da bulunduğu toplantı daha çok içinde bulunulan döneme ilişkin görevlerin tari endiği bir içerikle sürdü. İzmir açısından çalışmalara yeni bir ivme kazandıracak nitelikteki toplantı, Savaş Al yoldaşın tüm katılımcıların iliklerine kadar işleyen tespitleri ile son buldu.

ANKARA

Ankara Buluşması 13 Ocak Cuma akşam saat 20:00 ile 22:30 arasında NAZIM HİK- MET KÜLTÜR MERKEZİ’nde gerçekleştirildi. Erkan Baş ve Kemal Atakan’ın sunumlarından sonra tartışmalar iki konuda yoğunlaştı. Birincisi, devrimci güçlerin eylem ve güç birliği, ikincisi ise, Anayasa Referandum hazırlıkları. BANK-SEN MYK üyesi Turhan Ata’nın “Ben 75 yaşındayım, bu toplantıda arkadaşların yaptıkları sunumlar beni çok heyecanlandırdı. İhtilalci bir komünist partisi çok önemli. İçim kabardı. Gücümün yettiği kadar üzerime düşen görevleri yerine getirmeye hazırım” dedi. Eski TÖB-DER yöneticilerinden Selahattin Koçak Çelişkileri çözerek birliği geliştireceğiz. TKP tarihini sadece güzellemeden, dersler çıkararak TKP’yi güçlendireceğiz” mesajını verdi. Daha sonra çeşitli genç arkadaşların soru ve görüşleri ile yer aldıkları tartışmada genç bir doktor kadın yoldaşın “bu toplantı bana çok iyi geldi” ifadesi tüm katılımcıların duygu ve görüşlerine tercüman oldu. En son tartışmaya katılan HTKP MK üyesi Metin Çulhaoğlu ağırlığını HAYIR kampanyasına ayırdığı bir konuşma yaparak, toplantı sırasında dile getirilen görüşler ile önümüzde duran pratik çalışma arasındaki bağı kurdu. Çulhaoğlu Siyasi yelpazenin çok farklı güçleri HAYIR diyor. Gerekçeler önemli değil, Hayır hayırdır. Şimdi farklılıkları öne çıkarmadan HAYIR temelinde çalışmalara yoğunlaşmak gerekir” dedi.

TRABZON

Komünistlerin Trabzon Buluşması 20 Ocak Cuma günü gerçekleşti. Halkın TKP’si Genel Başkanı Erkan Baş ile Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Atakan’ın konuşmacı olarak katıldıkları buluşma ilgi ile karşılandı.

Erkan Baş, devrimci komünist öznenin yaratılması mücadelesinin bir parçası olara devam eden tartışmaların kapalı kapılar ardında değil geniş kesimleri de kapsayan bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak başladığı konuşmasına, AKP/Saray Rejimi’ne karşı verilen mücadelede komünistlerin öncülük görevini vurgulayarak devam etti.

Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Atakan ise, her karanlığın bir sabahı varsa, kendileri açısından bu sabah güneşinin de parti olduğunu belirterek, güçlü, yığınsal nitelikte bir partinin öncelikle bağımsız sınıf politikaları ile Türkiye politikalarına müdahale edecek etkin bir güç olarak rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Komünist Dergisi ve Politika Gazetesi okur ve çevrelerinin dışında Trabzon’da temsil edilen kimi devrimci kuruluşları temsilen ko- nukların da katıldığı toplantı salt genel doğruların ele alındığı değil somut örgütlenme, güç birliği ve Anayasa oylaması konusunda düşüncelerin ortaya konduğu bir toplantı oldu.

TKP’nin Leninci parti niteliği konusu ve devrimci hareketin birliği sorununun konuşmacılar tarafından ele alındığı toplantıda Gezi Direnişinin değerlendirmesi yapılarak daha güçlü, etkin ve sonuç alıcı direnişlerin geliş- mesinde TKP’nin üstlenmesi gereken rol ve devrimci hareketin birliği Erkan Baş tarafından dile getirildi. Erkan Baş aynı bağlamda Gezi ile Kobane Direnişi güçlerinin birlikte mücadelesinin önemini belirtti ve TKP’nin genelde Kürt halkının mücadelesine, özelde belediye başkanlarına, siyasilere, HDP eş başkan ve vekillerine, parti yöneticilerine uygulanan baskı ve tutuklamalara duyarsız kalmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Gümüşhane’den katılan bir arkadaşın “atıl durumdayız, bize öyle bir parti lazım ki, biz de mücadelenin içinde olabilelim. Böyle bir partinin içinde biz de yer alırız” sözleri buluşmaya damgasını vurdu.

ANTALYA

21 Ocak Cumartesi, Antalya Devrimci Turizm İş Sendikası salonunda Antalya’da yaşayan, çalışan ve Antalyalı olan komünist- ler biraraya geldiler. Erkan Baş ve Kemal Atakan’ın sunumları, yasal, yığınsal, güçlü ve etkin bir TKP gereksinimi temelindeydi. Erkan Baş, legalist, seçim endeksli, sadece muhalif bir renk olan değil, ihtilalci bir parti olarak parlamenter ve parlamento dışı mücadele yöntemlerini birleştiren bir TKP’ye olan ihtiyacı gerekçelendirdi. Ardından TKP’nin işçi sınıfı, emekçiler içinde kök salmasını ve bu örgütlenmenin parti örgütünün tüm kademelerine yansıması gerektiğine vurgu yaptı. Enternasyonalist olan komünistlerin bu görevlerini

Türkiye topraklarında gerçekleştirme gibi bir misyonları olduğunu vurgulayan Baş, Mustafa Suphilerin Anadolu’ya gelişleri ile somutlaşan bu anlayışın bugün de komünistlere yol gösterdiğini belirtti. Baş, ülkenin üçte birinde Kürt halkına yönelik bir savaş yürürken ve şehirler bombalanarak imha edilirken bu gerçeğe gözünü kapatanların değil komünist, devrimci dahi olamayacaklarını dile getirdi.

Kemal Atakan Türkiye politikasına müdahil olan bir TKP’nin ihtiyacını vurguladı. Eylem, güç ve cephe birliklerinin ancak bağımsız sınıf politikalarını savunan niteliksel olarak güçlü bir öncü müfreze ile sürekli ve kalıcı olabileceğini, değilse Türkiye ve uluslararası örneklerin de gösterdiği gibi bu olmadan olu- şan “çatı” partilerinin uzun ömürlü olamadıklarını ve reformizme evrildiklerini gerekçelendirdi. Ayrıca sınıf hareketi içindeki ideolojik, politik ve örgütsel likidasyonun sonuçlanması için TKP’nin üstlenmesi gereken role değindi. Ardından DGM direnişlerinin öznesi kadrolar ile Gezi ve Kobane direnişinin öznesi kadroların arasında köprü kurulması ve kuşaklar arası sürekliliğin sağlanması için bu toplantıların önemine vurgu yaptı.

Toplantı, Antalya’da yeni açılan İleri Kültür Merkezi’nin faaliyetlerini de güçlendirme ve oranın bir buluşma merkezi olması temennisi ile sonuçlandı.

AMED BULUŞMASI

Beş hafta süren komünistlerin bölge buluşmaları 22 Ocak pazar günü Amed’de 78’liler Federasyonu Amed Derneği’nde yapılan toplantı ile şimdilik sonuçlandı.

Bölgedeki illeri temsilen, Amed’in Çınar, Lice, Ergani, Sur ilçeleri ile Siirt, Batman, Mardin, Van, Hakkari ve Şırnak’tan KOMÜ- NİST ve POLİTİKA aktivistlerinin katıldığı toplantı Halkın TKP’si Genel Başkanı Erkan Baş ile Mustafa Suphi Vakfı Başkanı Kemal Atakan’ın sunumları ile başladı.78’liler Derneği Amed Başkanı Gani Alkan, Azadiya Welat yazarlarından Merman Serhildan, Özgür Gazeteciler Derneği yöneticilerinden Haki Boltan’ın da ev sahibi konuklar olarak katıldıkları buluşma beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşti.

Sunum yapan konuşmacıların komünistlerin yasal, yığınsal, güçlü bir parti içinde örgütlenmelerinin ve ülke politikalarına etkin müdahil olma ihtiyacından doğan çalışmanın köşe taşlarını ortaya koymalarından sonra, Kürt halkının eşit yurttaşlık haklarının kazanılması doğrultusunda yürüttükleri devrimci-demokratik özgürlük mücadelesinin sadece desteklenmesi değil, birlikte yürütülmesinin gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye Komünist Partisi’nin geçmişte bu alanda yürütülen politikalara özeleştirel olarak yaklaştığı ve 12 Eylül faşizmi koşullarında Türkiye devrimci sınıf hareketi tasfiyeye uğrarken, Kürt devrimci demokratik hareketinin giriştiği atılımın değerinin doğru

kavranması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye’de burjuvazinin sınıfsal saldırılarına karşı olduğu kadar halkları birbirine düşman etmeye çalışan ve Kürt halkının ulusal kimliğini imha etmeye çalışan politikalarına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiği ve burjuva iktidarına birleşik mücadele sonucunda son verilmesinin gerçekçi bir hedef olduğu tespit edildi. Sosyalist bir Türkiye hedefinin tüm sınıfsal, ulusal ve diğer toplumsal sorunların çözümünün koşullarını oluşturacağının vurgulandığı toplantı, bu amaç için ayrım noktalarının kenara bırakılarak ortak noktalar temelinde birlikte mücadele edilmesi kararlılığı tüm katılımcılar tarafından onaylandı.

Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra seçmen iradesini yok sayanların demokrasiden söz etmelerinin gerçekçi olmadığı ve tüm Türkiye halkları nezdinde bu gerçeğin deşifre edilerek birlikte mücadelenin koşullarının varolduğu saptanarak, güncel olarak belediyelerin görevden alınıp belediye başkanlarının tutuklandığı, Anayasa referandumu yoluyla “Başkanlık” sistemi adı altında diktatörlüğün daha da kurumsallaştırılmasının hede endiği bir siyasi ortamda Türk ve Kürt halklarının ortak iradesini ortaya koymalarının koşullarının da olgunlaştığı belirtildi.

Bu mücadelede işçi sınıfının politik örgütü olarak komünist partisinin birleşik mücadelenin örülmesinde önemli rol oynayacağı, HAZİRAN güçleri HDK güçleri ve iki bileşimin de dışında olan devrimci güçlerin de katılımıyla güçlü bir sınıf ve halk hareketinin yaratılması koşullarının var olduğu gerçeği ortaya kondu.

Kürt ulusal sorunu, Kemalistlere yaklaşım, proletarya iktidarı gibi farklı önemli konularda görüş alışverişinde bulunulan buluşmada bu konularda netliğin ve açıklığın gerekliliği vurgulandı. Ev sahibi olarak 78’liler Derneği Baş- kanı Gani Alkan kendi deneylerini aktardıktan sonra “Amed’de bu toplantının yapılması bize umut veriyor, geleceğimizi inşa edebilmek için geçmişimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor, bu dönem birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdir, gelecekte bize ‘neredeydin?’ değil ‘ne yaptın?’ sorusunu soracaklar, 12 Eylül sonrası yakalayamadığımız birliği bugün yakalamamız lazım” tespitlerini yaptı. Üç saate yakın süren toplantı, bu tür buluşmaların hem bölge düzeyinde ama aynı zamanda bölge illeri ve ilçeleri düzeyinde tekrarlanması temennisi ile sonuçlandı ve en kısa sürede iki il ve ilçede toplantı konusunda prensip kararı alındı.

ADANA ve GAZİANTEP

Buluşmaları kötü hava koşulları nedeniyle duyurusunu yaptığımız tarihlerde maalesef yapılamamıstır.


Konuyla ilişkili diğer makaleler