Metal İşçilerinin Arayışlarının Karşılığı: Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı

Birleşik Metal-İş

Metal İşçilerinin Arayışlarının Karşılığı: Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı

Bugüne kadar tepeden inme yöntemlerle işçileri işverenlere peşkeş çekip, kapalı kapılar arkasında iş bitirenlerin birden bire demokratik yöntemleri benimsemiş gibi “biz de seçim yapacağız” diyerek işçileri kandırmak adına fırsatçılık yapmaları, gerçekleri yansıtmamaktadır.

MESS sözleşmesini kabul etmeyen ve buna karşı mücadele eden tek sendika Birleşik Metal-İş Sendikası’dır.

Bir şeyin aslı varken taklidine itibar edilmez.

Birleşik Metal-İş'e bağlı işçiler grevde1- DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası kurulduğu günden bu yana, Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı anlayışını benimsemiştir ve bu anlayışta sendikanın gerçek sahipleri işçilerdir, sendikanın üyeleridir.

İşçiler her toplu sözleşme döneminden sonra işyerlerinde kurulan sandıklarda istedikleri gibi temsilciliğe aday olabilir ve yine istedikleri temsilci adayını “gizli oy, açık sayım” esasınca belirlerler. Bu işleyiş Tüzük ve yönetmeliklerce güvence altına alınmıştır ve kişilere göre değiştirilemez. Ancak temsilci seçimlerinde kadın üyelerimiz için yüzde 25 kadın kontenjanı vardır.

2- DİSK / Birleşik Metal – İş Sendikası’nda üyeler yine Tüzük ve yönetmelikler gereğince şube yöneticilerini belirleyecek delegeleri fabrikalarda özgürce seçerler. Bu delegeler yine kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda istedikleri yöneticileri şube yöneticisi olarak belirlerler. Bu işleyiş Genel Merkez yöneticileri için de aynı şekliyle geçerlidir.

Kısacası sendikamızda üyelerimiz yıllardan beri temsilcilerini, sendika delegelerini, yöneticilerini kendi aralarından seçerler. Beğenmezler ise görevden geri alırlar. Bütün bu haklar, tüzük ve yönetmeliklerce güvence altına alınmıştır ve kusursuz işler.

3- Sendikal anlayışımız gereği sermayeye karşı verdiğimiz sömürüyü sınırlandırma mücadelesinin en önemli araçlarından biri toplu iş sözleşmeleridir. Bu nedenle toplu sözleşme süreçlerine özel bir önem verilir ve “tabanın söz ve karar sahibi olması” ilkesi gereğince üyelerimiz, temsilcilerimiz çeşitli kurullarla işin bizzat içine dahil edilir.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nda toplu iş sözleşme süreçleri üyelerin belirlediği toplu sözleşme kurulları aracılığıyla yürütülür. Teklif bu kurullarda hazırlanır, tüm eylem ve etkinlik kararları bu kurullar aracılığıyla alınır, sözleşmenin imzalanıp imzalanmayacağına bu kurullar karar verir.

4- Sendika, işverenden yani sermayeden bağımsız olduğu gibi, hükümetlerden ve siyasi partilerden de bağımsız hareket eder. Gözetilecek tek şey işçilerin sınıfsal çıkarlarıdır. Bu anlayış kişilerden bağımsız biçimde ve kimsenin keyfiyetine bağlı olmaksızın devam ede gelen bir işleyiştir.

Bu anlayış, şimdi bazı sendikaların göstermelik olarak “biz de seçim yaparız” veya “işçilerin sesine kulak vereceğiz” gibi yapay ve zorlama hamleleriyle işçileri kandıramayacağı kadar ciddi ve kurumsal işleyiş gerektiren bir anlayıştır.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nda işçiler seçer, işçiler karar verir, işçiler yönetir.

Eskilerin dediği gibi “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”.


Konuyla ilişkili diğer makaleler