PROGRAMIMIZ (Alıntı)

PROGRAMIMIZ (Alıntı)

V. İ. Lenino V. İ. LENİN

Uluslararası sosyal-demokrasi şu sıralar ideolojik sallantılar geçirmektedir. Bugüne değin devrimci teorinin sağ­lam temeli olarak Marx ve Engels'in öğretileri geçerliydi — şimdi bu öğretilerin yetersiz ve eskimiş olduğu sesleri her yerden yükseliyor. Kendisine sosyal-demokrat diyen ve sosyal-demokrat bir organla kamuoyu önüne çıkmak isteyen herkes, bütünü ile yalnız Alman sosyal-demokratlarını harekete ge­çirmekle kalmayan bu konuya karşı tutumunu tam olarak belirlemek zorundadır.

Biz tümüyle Marksist teorik taban üzerindeyiz: Yalnızca bu teori (Marksizm), sosyalizmi bir ütopya olmaktan çıkararak bilim haline getirmiş, bu bilimi sağlam temeller üzerine oturtmuş ve bu bilimi daha da geliştirmek ve tüm ayrıntıları ile işlemek için tutulması gereken yolu göstermiştir.

Bu teori, modern kapitalist ekonominin özünü, araziye ve toprağa, fabrikalara, madenlere vb. sahip bir avuç kapitalistin milyonlarca mülksüz insanı nasıl köleleştirdiğini, bu köleleşmenin ücretli emekle, emek-gücünün satın alınması ile nasıl örtüldüğünü göstererek ortaya çıkarmıştır.

Modern kapitalizmin tüm gelişmesinin küçük işletmenin büyük işletme tarafından ortadan kaldırılmasına vardığını, sosyalist bir toplum düzenini olanaklı ve zorunlu hale getiren koşulları yarattığını göstermiştir.

Bir sürü kökleşmiş âdetlerin, siyasal entrikaların, karışık yasaların, kurnazca düşünülmüş öğretilerin altında sınıf savaşımının yattığını görmeyi, her türden mülk sahibi sınıflarla, mülksüzler yığını, tüm mülksüzlerin başında gelen proletarya arasındaki savaşımı görmeyi öğretmiştir.

Devrimci sosyalist partinin gerçek görevini açıklığa çıkarmıştır: Toplumun yeniden biçimlendirilmesi için planlar keşfetmek değil, kapitalistleri ve onların uşaklarını işçilerin durumunun düzelmesine ilişkin vaazlar veren kişileri saymak değil, suikastlar düzenlemek değil, proletaryanın sınıf savaşımını örgütlemek ve son hedefi siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi ve sosyalist toplumun örgütlenmesi olan bu savaşımı yürütmek.

Şimdi soruyoruz: Alman sosyalisti Bernstein'ın çevresinde gruplaşan ve halen böylesine bir gürültü koparmış bulunan bu ağzı kalabalık teori "yenilikçileri", bu teoriye hangi katkıda bulunmuşlardır? Hiçbir şey: Daha da geliştirilmesini Marx ve Engels'in vasiyeti olarak görev bildiğimiz bilimi, bir adım bile ileri götürmemişlerdir; proletaryaya yeni sava­şım yöntemleri öğretmemişlerdir. Yalnızca geriye gitmişler, geri kalmış teorilerin kırıntılarını kabullenmişler ve proletaryaya savaşım teorisi değil, uysallık, proletaryanın en kö­tü düşmanları karşısında, sosyalistlere karşı kışkırtıcılık yapmak için yeni araçlar bulmaktan yorulmayan hükümetler ve burjuva partileri karşısında uysallık teorisinin övgü­süne girişmişlerdir.

Rus sosyal-demokrasisinin kurucularından ve önderlerinden biri olan Plehanov, şimdi de Alman işçilerinin temsilcileri tarafından (Hannover parti kurultayında) kabul edilmemiş Bernstein’ın en yeni "eleştirisini" amansız bir eleştiriden geçirirken tamamıyla haklıydı. Bu sözlerden dolayı bir sürü suçlamanın üstümüze yağdırılacağını biliyoruz; sosyalist partisini, dogmadan saptıkları, bağımsız görüş sahibi oldukları için "dinsizleri" kovuşturan vb. bir "inanmışlar" tarikatına çevirmek istediğimizi ba­ğıracaklardır. Moda olan bu etkili sözleri tanıyoruz. Yalnız bunlar, gerçekten bir kırıntı ve bir zeka kırıntısı bile taşımaz.

Tüm sosyalistleri birleştiren, onların tüm inandıklarını sağladığı ve savaşımlarının, çalışmalarının yöntemlerine uyguladığı bir devrimci teori olmazsa güçlü bir sosyalist parti de olamaz; iyice bilerek doğru olduğu kanısına vanlan böyle bir teori, yersiz saldırılardan ve kötüleştirme girişimlerinden korunursa, hiçbir zaman bu, her eleştirinin düşmanı olmak anlamına gelmez.

Biz Marx'in teorisini, bitirilmiş ve dokunulmaz bir şey olarak asla görmüyoruz; tersine bizim inancı­mıza göre bu teori yalnızca, sosyalistlerin, yaşamın gerisinde kalmak istemiyorlarsa, her yönde daha da geliştirmek zorunda oldukları bilimin temelini atmıştır. Bizim kanımızca, Marx'in teorisini bağımsız olarak daha çok geliştirmek, özellikle Rus sosyalistleri için zorunludur, çünkü bu teori yalnız, ayrı ayrı, İngiltere’de, Fransa'da olduğundan başka türlü, Almanya’da, Rusya'da olduğundan başka türlü uygulanan genel ilkeleri verir. Bunun için teorik konulara ilişkin her makaleyi gazetemizde severek yayınlayacağız ve bütün yoldaş­lardan tartışmalı noktaların açıkça tartışılmasını istiyoruz. [...]

Ekim 1899'da ya da daha sonraları yazılmıştır.
Werke, Bd. 4, s. 204-206.


Konuyla ilişkili diğer makaleler