Umut 1 Mayıs’ta, Umut 1 Mayıs Meydanı’nda

Umut 1 Mayıs’ta, Umut 1 Mayıs Meydanı’nda

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Merkez Konseyi Başkanları’nın 1 Mayıs 2015 Ortak Açıklaması:

1 Mayıs 2015 hazırlıkları DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen’in katıldığı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşıldı. 31 Mart’ta DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen ve Kani Beko tarafından okunan ortak açıklamanın tam metni şöyle:

“1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün burada bir aradayız.

Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, bu ülkede üretilen her şeyi ama her şeyi üretenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleyecek sözü, büyüteceği bir umudu var:

• Taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz.

• İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklar istiyoruz.

• Grev, örgütlenme ve toplusözleşme hakkımızı istiyoruz.

• Çalışırken ölmek, sakat kalmak, hastalanmak istemiyoruz.

• Kıdem tazminatımız gaspına karşı iş güvencemize sahip çıkıyoruz.

• Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan zihniyeti, bu zihniyetin yarattığı şiddeti ve kadınların ucuz-güvencesiz işlerde kölece çalıştırılmasını reddediyoruz.

• Biz işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, emekliler, kar amacı güden bir anonim şirketin köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları olmak istiyoruz.

• Baskılara karşı özgürlük, yağma ve talana karşı eşitlik, ayrımcılığa karşı kardeşlik, savaşa karşı barış istiyoruz. Ve bu özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı verilen fiili sıkıyönetim uygulamaları ile bastırılamayacağını ifade ediyoruz.

• Ve en önemlisi emeğimize, hukuka, haklarımıza, tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı istiyoruz.

• İstanbul’da 1 Mayıs’ı Taksim’de, işçilerin yaşamını yitirdiği 1 Mayıs alanımızda kutlamak istiyoruz. Ve çocuklarımızla, karanfillerimizle, türkülerimizle gideceğimiz 1 Mayıs Alanı’yla ilgili söz hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz.

• 1 Mayıs meydanında 1 Mayıs kutlama isteğimiz basitçe teknik bir tercih değildir. Evet mesele 3-5 meydandan hangisinde 1 Mayıs’ın kutlanacağına dair teknik bir mesele değildir.

• Biz emeğimize saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Yılın 365 günü ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üretirken biz eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayılıyoruz. Sefalet ücretleriyle, güvencesiz, çalıştırılıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatımızdan oluyoruz. Çalışırken aç kalıyoruz, sakat kalıyoruz, ölüyoruz. Tüm bunları yaşarken, nice mücadeleler sonucu, nice bedeller ödememizin ardından resmi tatil haline gelen1 Mayıs’ta, emeğe ve onun taleplerine saygı gösterilsin istiyoruz.

• Biz hukuka saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu talebimiz yüzünden çok bedeller ödedik ancak tüm mahkemelerden beraat ettik. En son 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili dava sonucunda “işçileri 1 Mayıs için Taksim’e çağırmak suç değildir” dendi. Öte yandan, 1 Mayıs’ta Taksim yasağı ile ilgili hükümet AİHM’de mahkum oldu. 1 Mayıs ile ilgili ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarına saygı gösterilmesi talebiyle 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

• Biz haklarımıza saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu ülkede işçilerin, kamu emekçilerinin, emeğiyle geçinen herkesin en temel Anayasal hakları ayaklar altına alınıyor. Sendikalı olmak en yaygın işten çıkarma gerekçesi haline geldi. Anayasa’daki sınırlı grev hakkı bile tamamen yasaklandı. Taşeron işçilere kadro hakkı veren mahkeme kararları ayrım yapılmaksızın uygulanması gerekirken, ülkeyi yönetenler hala bu kararlara uymuyor. Haklarımıza saygı gösterilmesini istediğimiz için 1 Mayıs’ta Taksim’de buluşma çağrısı yapıyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Merkez Konseyi Başkanları’nın 1 Mayıs 2015 Ortak AçıklamasıTarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. 1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla saldırısında kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızı unutmuyoruz. Onların katillerinin yakalanmamış olmasını, 12 Eylül darbesine giden süreci başlatan bu saldırının aydınlatılmamasını affetmiyoruz. Türkiye’de bir kez daha katliamlar, darbeler olmasın diye, bu karanlık planlar arkadaşlarımızın anısının ışığıyla gün yüzüne çıksın, katiller amacına ulaşamasın diye 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

1 Mayıs dünyanın bir çok ülkesinde resmi tatildir. Ve dünyanın her yerinde 1 Mayıs’lar kentlerin en merkezi meydanlarında kutlanır. Çünkü 1 Mayıs günü hayat durur. Türkiye’de de pek çok ilde böyle olacak, kentlerin en merkezi meydanları işçi sınıfıyla buluşacak. Biz istiyoruz ki İstanbul’da da bir gün olsun işçiler ve talepleri kentin en merkezi meydanına, Taksim’e taşınsın. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için bir araya gelen DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak dost emek meslek örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle, emek dostu siyasi parti liderleriyle görüşmelere başlayacak ve onlarla bu süreci kol kola örgütleyeceğiz.”

2010-2011 ve 2012’de Taksim’de yüz binlerle gerçekleşen, coşku dolu, bir kişinin bile burnunun kanamadığı dünyanın en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını bir kez daha yaşatma talebini İçişleri Bakanı’na ileteceklerini ve bu adımlarının karşılığını beklediklerini dile getiren dört Başkan şöyle konuştu: “Umuyoruz ki 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma günü hukuk dışı, vicdanları sızlatan bir yasak inadıyla İstanbulluya ve işçilere zehir edilmez.

Biz, 1 Mayıs’ta umudu örgütleyeceğiz. Emeğin umudu, emeğin onuru, emeğin hakkı, emeğin hukuku, emeğin tarihi ve emeğin değerleri için kol kola omuz omuza olacağız... Yağmanın-talanın değil eşitliğin, savaşın değil barışın, baskıların değil özgürlüğün, karanlığın değil aydınlığın, ayrımcılığın değil kardeşliğin, yalanın değil hakikatin egemen olduğu bir ülke için umut işçi sınıfında, umut emekte, umut kamu çalışanlarında, umut bu ülkenin mühendislerinde, hekimlerinde. Umut kadınlarda, gençlerde, emeklilerde... Umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızda. Umut 1 Mayıs’ta, umut 1 Mayıs meydanında!

Başta İstanbul’da Taksim Alanı olmak üzere, Türkiye’nin tüm illerinde, emek taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs meydanlarında haykırmak için, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm emek ve meslek örgütlerini, siyasi çevreleri, demokratik kitle örgütlerini omuz omuza olmaya çağırıyoruz.”


Konuyla ilişkili diğer makaleler