Tartışma

Komünistler Tartışıyor: Erkan BAŞ: „Önümüzdeki Tarihsel Fırsatı Değerlendirmeliyiz“ Kemal ATAKAN: „Onbinlerce Devrim Şehidinin Vasiyeti Bunu Gerektiriyor“

HTKP Genel Başkanı Erkan BAŞ ve Politika Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Kemal ATAKAN

Politika: Önce hoş geldiniz diyelim. Bugün, geçen sayıda Erkan Başkan ile yaptığınız söyleşinin devamı niteliğinde ama sohbet, diyalog tarzında bir görüşme yapalım istedik.

Geçen sayıda özü itibarıyla HTKP’nin ülkemizde işçi sınıfının politik öncü partisini etkin ve sınıf içinde kök salmış bir örgüt olabilmesine ilişkin görüşlerini ele almış olduk. Bugün sohbeti biraz boyutlandıralım. Örneğin ülkemizdeki güncel politik durum ile ilgili iki tarafında görüşlerini alarak başlayalım. İlk sözü kim almak ister? devamı


“Her Sendikal Kazanım Direnişle Elde Edilmiştir”

“Sendikalar ve Sendikal PolitikalaraYaklaşım” Toplantısı Tutanak Özeti:

Politika Gazetesi Yayın Kurulu üyeleri ile gerek 12 Eylül öncesi, gerekse de günümüzde sendikal alanda görev üstlenmiş, temsilcilik yapmış arkadaşların da katılımıyla “Sendikalar ve Sendikal Politikalara Yaklaşım” başlığı altında 5 Temmuz 2015 Pazar günü bir toplantı düzenlendi. devamı