Hamit ERDEM

Gelenekten Geleceğe 1 Mayıs

1 Mayıs

“Amele kardaşım, yoldaşım, arkadaşım! Bir Mayıs gününü sana tebrik eylerim.

Bu gün mefkûremiz henüz çocuk halindedir. Âti, o koca saadet-i beşer sizindir…
Mecmuamız, 1 Mayıs bayramını umum cihan amelesine tebrik etmeyi,
kendisine en büyük şeref bilir…”
devamı


İslam Ve Sosyalizm…

“Şeytan bazen Hızır kıyafetindedir…”Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası yayın organı “Yeni Hayat -1922-” dergisinden…

Din, sınıf mücadelesi ve sosyalizm. İlk bakışta kolay kolay yan yana gelemeyeceği düşünülen bu kavramlar, her dönem toplumsal mücadele içinde bulunanların gelip takıldığı ve üzerinde düşünmek zorunda kaldığı sosyolojik bir sorun olagelmiştir.

Kendilerini sosyalist veya komünist olarak niteleyen tek tek insanlardan, bir toplumu sosyal değişime, dönüşüme veya devrime taşıma misyonu üstlenen partilere kadar her kurumun din gibi -toplumun bütün sınıflarını etkileyen ve egemen sınıfların daima en etkili silahlarından biri olmuş- bir soruna kayıtsız kalması beklenemez. devamı


MUSTAFA SUPHİ’NİN “İLM-İ İCTİMAÎ NEDİR?” KİTABI ÇEVİRİSİ VE OSMANLI’DA ETNİK SORUN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Mustafa Suphi’nin  Kitabı “İlm-i İçtimaî”

Yüz iki yıl önce katledilen Mustafa Suphi ve yoldaşlarının aziz hatıralarına saygıyla…

Mustafa Suphi, Türkiye komünist hareketinin en önemli kişiliklerindendir. Sol hareketin bütün bileşenleri; Mustafa Suphi’nin sosyalist ve komünist mücadele üzerindeki etkileri konusunda genel olarak birleşmektedirler. Türkiye sol hareketi, Mustafa Suphi’yi Marksist bir siyasetçi ve Türkiye Komünist Fırkası’nın ilk başkanı olarak tanımış ve ağırlıklı olarak onun yaşamının bu dönemi ile ilgilenmiştir. devamı


8 Mart ve Başı Eğilmeyen Kadınlar

Geleneksel tarih yazıcılığı, “Kadın Tarihi” araştırılırken aşılmak zorunda kalınan en önemli engeldir. Geleneksel tarih yazıcılığı, erkeklerin yaşam pratiklerinden kaynaklanan olayları kendisine konu edinir, onun öznesi erkektir.

Bu tarih; kadınların dövüşmediği savaşların, fetheden konumunda olmadığı kahramanlıkların, kadınların yer işgal etmediği parlamento gibi kurumların tarihidir.devamı