Milletvekili Profili Üzerine

Milletvekili Profili Üzerine

Çetin, zor, faşizmin ayak seslerinin hissedildiği, en önemli değerlerimizin ayaklar altına alınmaya, yok edilmeye çalışıldığı, halkların kırımdan geçirilmek istendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu zor koşulları göğüsleyecek birikim, bilinç ve yetenekte olmaları gerekenlerin başında milletvekillerimiz gelmelidir.

Belki bu süreçte halka gidilmemiş olabilir. Ama bundan sonra muhakkak her yerde önseçim olmalı, halka gidilmeli, adayları halklar belirlemeli, bu belirlemede işçi-emekçi sınıflara danışılmalı, STK’lara sorulmalı, gerekirse göçmen hayatı yaşayan Avrupa’da bulunanların da düşüncesi alınmalı, kısacası kendi yöneticilerini halk seçmelidir.

Emeğine, halka yakın olmasına bakılmalı, halkıyla beraber olan, yerel-evrensel koşulları çok iyi bilen, birikimli, kitlelere hitap edebilen, onları coşturan, nerede bir mücadele varsa orada biten vekillere ihtiyacımız var. HDP milletvekilleri her konuda farklı olmalı, meclise renk katmalı, örnek olmalı, meclise girildiğinde HDP milletvekilleri hemen fark edilmelidir. Ülkenin her yerinde; fabrikada, atölyede, mahallelerde, sokakta, hayatın her alanında, üniversitelerde, nerede başkaldırı, mücadele varsa orada olmalıdır. Gerektiğinde Afrika’da, Filistin’de, Latin Amerika’da, Suriyeli mültecilerle yürümeli, Yunanistan’da grevde bulunan işçilerin yanında olmalı, ezilen hor görülen kadınların gençlerin yanında durmalı, Soma’da, Zonguldak’ta, İzmit’te, Bursa’da, HES direnişlerinde, Trakya ve Çukurova tarım işçilerinin içinde, birleşik metal grevlerinde, çadırlarında yatmalı, emek sermaye çatışmasını, sınıf bilincini, ulusal bilinci meclise taşıyabilmeli, sınıf mücadelesine, Kürt Özgürlük Hareketinin mücadelesine sahip çıkmalıdır.

Bu niteliklere, birikime, yeteneğe haiz olanların; yanlış yapmaları, zaafa düşmeleri, yılgınlık yaşamaları, teslimiyet içine girmeleri mümkün değildir. Kimse alınmasın, darılmasın bölgemizde sağlıklı kent konseyleri, demokratik halk meclislerin oluşumuna en kutsal ve en yüksek merci olan meclislere bile disiplinli ciddi yaklaşılmıyor, yaklaşamıyoruz. Eleştiri ve özeleştiri bizlere doğru demokratik yolu gösterir. Ahbap çavuş ilişkilerine, grupçu zihniyete taviz verilmemeli. Özgür, demokratik Türkiye, özerk Kürdistan bilinciyle demokratik bir toplumun yaratılması, demokratik halkların meclisini oluşturmaları daha kolay olacaktır. Asıl hedefimiz ise savaşsız, sömürüsüz bir düzen olan sosyalizmdir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler