POLİTİKA’DAN GEÇMİŞ HAFTAYA BAKIŞ 20.04.-26.04.2020

POLİTİKA’DAN GEÇMİŞ HAFTAYA BAKIŞ 20.04.-26.04.2020

POLİTİKA’DAN GEÇMİŞ HAFTAYA BAKIŞ 20.04.-26.04.2020

1 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAYIR!

1 Mayıs 2020'ye yönelik hazırlıklar sürüyor. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde aralarında CHP, HDP, EMEP, EHP, SYKP, ESP, DİP, POLİTİKA Gazetesi, Demokrasi İçin Birlik, EDS, EMEĞİN GÜCÜ, PARTİZAN ve 60'a yakın demokratik kuruluşun olduğu EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU bir Açıklama yayınlayarak 1 Mayıs hakkında görüşlerini açıkladılar.

Bu haftayı EMEK HAFTASI ilan ederek farklı hazırlık etkinlikleri planlandı. 1 Mayıs günü de Taksim 1 MAYIS ALANI'nda 1977 1 Mayıs şehitlerinin anılacağı bir etkinlik planlandı. Bize göre en önemli istem, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için 1 Mayıs'ta fabrikaların çalışmaması istemi ve buna bağlı olarak zorla çalıştırılan işyerlerinde işçilerin işi bırakarak 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirmeleridir.

Onun dışında 1 Mayıs günü mümkün olan semtlerde sokağa çıkılarak 1 Mayıs kutlamalarının gerçekleştirilmesi, ama onun dışında ülke çapında milyonların 1 Mayıs'ı sokağa çıkma yasağı koşullarında balkonlarından, bahçelerinden marşlarla, bayraklarla kutlamasıdır. Ayrıca DİSK 1 Mayıs günü sanal bir miting düzenleme kararı almıştır. Buraya kadar olan yapılan açıklamanın içeriğine tekabül ediyor ve resmi 1 Mayıs kutlamalarını içeriyor.

Diğer bir bilgi, yapılan öneriye rağmen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in bu Platform ile birlikte 1 Mayıs kutlamalarına katılmayacağını açıklamış olmasıdır.

1 MAYIS işçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü'dür. İşçi Sınıfı 1 Mayıs kutlamaları için kimseden izin almak zorunda değildir. İşçi sınıfının devrimci güçlerinin ana istemi 1 Mayıs Cuma Günü Sokağa Çıkma Yasağı Hayır'dır.

Türkiye İşçi Sınıfı baskı, yasaklamalar ve COVİD-19 bahanesiyle sokağa çıkma yasağı tehditi koşullarında tüm yaratıcılığını kullanarak, işçi yatağı semtlerde, işçi mahallelerinde, fabrika, tersane ve madenlerde, üretim alanlarının tümünde, ve de 1 Mayıs Alanı'nda 1 Mayıs'ı karşılayacaktır. İşçi sınıfının tarihi kanlı ve şanlı sınıf mücadeleleri tarihidir. 1 Mayıs'ın doğuşunun kendisi kanlı bir günün ilanıdır. İşçi sınıfının devrimci güçleri 1 Mayıs'a böyle yaklaşmaktadırlar.

 

COVİD-19'A KARŞI "ÜCRETLİ RESMİ TATİL"

COVİD-19 salgını sürecinde bir yandan bu salgından herkes eşit bir şekilde etkileniyor denilirken, salgının ekonomik ve sosyal yükü işçi sınıfının sırtına yüklenmeye çalışılıyor. Mağdur edilen ve salgın önlemleri altında ezilen yine yoksullar oluyor. Maske, kolonya ve Ramazan'da dağıtılan pidelerle işçi, emekçi ve yoksulların karnı doymuyor.

Meclis'te salgın sürecinde işten çıkarılmaları yasaklayan bir yasa çıkardılar. Neki, madalyonun iki yüzü var. İşçi çıkaranlar bu yasa çıkmadan onbinlerce işçiyi tazminatsız işten zaten çıkarmışlardı. yasa çıktıktan sonra da işten çıkarmalar sözde yasaklansa dahi, ücret ödeme zorunluluğu getirilmedi. Meclis'teki vekiller Meclis'in tatil edilmesini karar altına alırken acaba ücret ödenmemesini, yani vekil maaşlarından vaz geçmelerini de oyladılar mı? Tabii ki hayır.

Biz işten çıkarılmaların yasaklanmasını yeterli bir önlem olarak görmüyoruz. Diğer yandan zorunlu olmayan alanlarda, başta inşaat, maden, tersane sektörlerinde ve bir dizi fabrikada çalışma ve üretim sürüyor. Bu şantiyeler, madenler, tersaneler ve işletmeler tatil edilmelidir. Tatil etmek yetmiyor, tüm çalışanlara ücretli tatil hakkı tanınmalıdır.

SGK'lı olmayan, günlük yevmiye ile çalışan, güvencesiz inşaat işçileri, seyyar sokak satıcılığı veya pazarcılık yapan, atık kağıt toplayan, taksi, dolmuş, minibüs, otobüs, kamyon TIR sürücülüğü yapan ve buna benzer hukuki iş akitleri olmayan, COVİD-19 kısıtlamalarından dolayı çalışma koşulları ortadan kalkan yüzbinlerce emekçiye devlet en az asgari ücret oranında ücret ödemelidir.


Konuyla ilişkili diğer makaleler